Φόρμα αναζήτησης

Νέος νόμος για τις αμβλώσεις – Κατατίθεται σήμερα πρόταση νόμου στη Βουλή

Πρόταση νόμου απώτερος στόχος της οποίας είναι η μείωση των ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων, που αποτελούν μάστιγα στην Κύπρο, καταθέτει σήμερα ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Η πρόταση αποτελεί το δεύτερο βήμα της προσπάθειας υιοθέτησης από τη χώρα μας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα ενισχύσει τον νόμο της αποποινικοποίησης των εκτρώσεων που ψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή. Όπως είχε αναδείξει παλαιότερη έρευνα του «Π», στην Κύπρο διενεργούνται πάνω από 9 χιλιάδες εκτρώσεις τον χρόνο, όσες δηλαδή και οι γεννήσεις.

Όπως είναι παραδεκτό, με την αποποινικοποίηση των ανεπιθύμητων κυήσεων μπήκε το πρώτο λιθαράκι στην πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλείς ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και στην ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια για το σώμα της. Το κενό ωστόσο που είχε εντοπιστεί και από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η πρόσβαση δηλαδή στην ενημέρωση και στη συμβουλευτική, αλλά και η ρύθμιση της διαδικασίας της διακοπής της κύησης καλύπτονται με την πρόταση νόμου που καταθέτει σήμερα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, ο κ. Θεοπέμπτου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει την παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο κοινό και στα παιδιά. Παράλληλα η πρόταση καθορίζει τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ρυθμίζει τόσο τη διαδικασία στην περίπτωση που η έγκυος επιθυμεί να προχωρήσει με διακοπή της κύησης όσο και τη διαδικασία παροχής συμβουλευτικής στήριξης στην έγκυο. Επιπρόσθετα ρυθμίζεται το δικαίωμα του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού να μην μετέχει στη διαδικασία διακοπής της κύησης. Τέλος, με την πρόταση προτείνεται η δημιουργία αρχείου από το Υπ. Υγείας που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των γεννήσεων, το είδος του τοκετού, τις πολύδυμες κυήσεις, τις κυήσεις που προήλθαν ως αποτέλεσμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα πρόωρα νεογνά και τις περιπτώσεις διακοπής της κύησης και τους λόγους διακοπής της κύησης.

Η διακοπή κύησης επιτρέπεται, όπως σημειώνεται στην πρόταση νόμου, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες εγκυμοσύνης ή 19 εβδομάδες στις περιπτώσεις που η κύηση θέτει σε κίνδυνο μητέρα και παιδί, είναι αποτέλεσμα βιασμού ή η έγκυος εξαιτίας ψυχολογικής ασθένειας ή λόγω του νεαρού της ηλικίας της δεν είναι δυνατόν να παράσχει στο παιδί την απαιτούμενη φροντίδα. Εάν η έγκυος είναι ανήλικη απαιτείται η συναίνεση του κηδεμόνα της. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου του κ. Θεοπέμπτου, η διακοπή της κύησης επιτρέπεται στις 23 εβδομάδες εγκυμοσύνης νοουμένου ότι παρουσιάζονται, σύμφωνα με γνωμοδότηση γιατρού, ανωμαλίες στο έμβρυο.

Παρουσία δύο γυναικολόγων τουλάχιστον

Όσον αφορά τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων, προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον ενός συμβουλευτικού κέντρου εντός των κρατικών νοσηλευτηρίων ανά επαρχία το οποίο να στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Εκεί θα παρέχεται συμβουλευτική στήριξη στην έγκυο η οποία εξέφρασε την επιθυμία για διακοπή της κύησης, θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης της συμβουλευτικής στήριξης και θα παρέχεται στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση στην περίπτωση που η γυναίκα έχει προχωρήσει με διακοπή της κύησης. Γίνεται επίσης πρόνοια όπως το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ενημερώνει την έγκυο για τη δυνατότητα άμεσης ανάθεσης του βρέφους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για υιοθεσία.

Στη διαδικασία διακοπής της κύησης, όπως περιγράφεται μέσα από την πρόταση νόμου, ακολουθούνται συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ενημέρωση της εγκύου για τους κινδύνους που ελλοχεύει η άμβλωση, καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν και η παραπομπή σε συμβουλευτική στήριξη, τόσο πριν όσο και μετά την άμβλωση.

Η πρόταση εισηγείται επίσης τον καθορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του υπουργού Υγείας, των νοσοκομείων και κλινικών στα οποία δύναται να διενεργούνται αμβλώσεις. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δικαιούται, εφόσον το αποφασίσει, να μην συμμετάσχει σε διαδικασίες διακοπής της κύησης. Η δε διαδικασία της άμβλωσης διενεργείται παρουσία τουλάχιστον δύο γυναικολόγων ή και μαιευτήρων, εκτός και εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία ο ιατρός καλόπιστα πιστεύει ότι η διακοπή της κύησης είναι άμεσα απαραίτητη για τη διάσωση της ζωής της εγκύου ή για την αποφυγή μόνιμης και σοβαρής σωματική ή/και ψυχικής βλάβης της εγκύου.