Πήραν και τα όπλα από πολιτικούς

Μείωση της προεδρικής φρουράς ζητούν ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Άσκηση πίεσης προς το Προεδρικό με τη δέσμευση του σχετικού κονδυλίου στη Βουλή.