Περιστατικά καταρράκτη: Με όγκο εργασιών ιδιωτ.νοσηλευτηρίων ΓεΣΥ συνδέει τη μόλυνση ασθενών η ΟΣΑΚ

Όπως τόνισε, «νιώθουμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί για να μειώσει στο ελάχιστο αυτά τα περιστατικά», ενώ επανέλαβε το αίτημα της ΟΣΑΚ για λειτουργία διεπιστημονικού φορέα για τη δημιουργία εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης πρωτοκόλλων όπως και της διαπίστευσης.