Παραπέμπεται στον Γ. Εισαγγελέα θέμα παραίτησης Ρέας Γεωργίου με οδηγίες του Πρ. Αναστασιάδη

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, έδωσε οδηγίες στο Υπουργείο Οικονομικών όπως το θέμα αχθεί πάραυτα ενώπιον της επόμενης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.