POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Παρανόμησαν χωρίς να… παρανομήσουνΤρεις υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2018 παρόλο που ξεπέρασαν το όριο των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών που η κείμενη νομοθεσία καθορίζει στο €1 εκατ. συν €5.000 προσωπικά έξοδα, δεν θεωρείται ότι παρανόμησαν. Και αυτό εξαιτίας των κενών και των νομικών ασαφειών που διαπιστώνονται στην κείμενη νομοθεσία καθώς και στις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε διάφορες ακατανόητες παραδοξότητες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Σταύρος Μαλάς και ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεπέρασαν την οροφή του €1 εκατ. σε εκλογικές δαπάνες, συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτές όπως είναι λογικό και τα έξοδα των κομμάτων που τους στήριξαν στις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, επειδή αυτά τα εκλογικά έξοδα των κομμάτων έγιναν παράνομα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Νομική Υπηρεσία αποφάνθηκε με γνωματεύσεις της προς την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι δεν πρέπει να προσμετρηθούν στο σύνολο των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων παρόλο που αφορούσαν την προεκλογική τους εκστρατεία! Και έτσι οι τρεις υποψήφιοι παρουσιάζονται να μην ξεπέρασαν την οροφή του €1 εκατ. σε εκλογικές δαπάνες παρόλο που αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και είναι εδώ που εντοπίζεται και η μεγάλη παραδοξότητα: Στη βάση των υφιστάμενων προνοιών της νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας, από τη μία τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν το νομικό υπόβαθρο να αξιοποιήσουν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν για σκοπούς προεδρικών εκλογών πέρα από το να την προσφέρουν απλόχερα στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και, από την άλλη, παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων να υπερβαίνουν το όριο του €1 εκατ. αφού όταν διενεργούνται από τα πολιτικά κόμματα ή τρίτα πρόσωπα καθίστανται παράνομα και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στο όριο δαπανών των υποψηφίων.

Ασάφεια στη νομοθεσία εντοπίζεται και στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικοί φορείς παραχωρούν εκπτώσεις προς τους υποψηφίους. Στις προεδρικές εκλογές του 2018 υπήρξαν περιπτώσεις υποψηφίων στους οποίους παραχωρήθηκαν εκπτώσεις για διαφημίσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, οι οποίες όμως δεν περιλήφθηκαν στις συνολικές δαπάνες τους και αποκαλύφθηκαν μέσα από τις καταστάσεις που οι ίδιοι οι διαφημιστικοί φορείς κατέθεσαν ως είναι υποχρεωμένοι διά νόμου στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Παράλληλα, τίθεται εύλογα και το ερώτημα γιατί τα κόμματα να παραχωρούν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν για τις εκλογές στους υποψηφίους τους και να απαγορεύεται στα ίδια να προβούν σε εκλογικές δαπάνες.

Όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, οι ασάφειες στη νομοθεσία και οι γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που δόθηκαν μεταξύ των ετών 2017 και 2019 μετά από ερωτήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δημιούργησαν από τη μία προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση στους ελέγχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, από την άλλη, επέτρεψε σε κόμματα και υποψηφίους για την προεδρία της Δημοκρατίας να παρανομούν χωρίς να θεωρείται ότι παρανομούν.

Επιβάλλεται τροποποίηση 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της εισηγείται το συντομότερο δυνατόν το Υπουργείο Εσωτερικών (Υπηρεσία Εκλογών) να προωθήσει νομοσχέδιο στη Βουλή που να αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών ώστε αυτές να καταστούν σαφείς, να διασφαλίζονται η αποτελεσματική εφαρμογή τους, η ορθολογιστική χρήση της έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης καθώς και η αποτροπή ενδεχόμενης παραβίασής τους από τους υποψηφίους. Προτείνεται, επίσης, μέσω της τροποποίησης της νομοθεσίας να θεσμοθετηθεί ότι οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων και οι απαντήσεις των υποψηφίων επί θεμάτων που υποβάλλονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία καθώς και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των φορέων που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να συνοδεύονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

Επί τούτου, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30/9/2020 η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στη Βουλή με την οποία ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις διεργασίες που γίνονται για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Η Βουλή με απαντητική επιστολή στις 6/10/2020 πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι έχει διαβιβάσει την επιστολή της προς τους αρχηγούς/εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ότι η Βουλή είναι έτοιμη να εξετάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Οι δαπάνες των υποψηφίων 

  • Νίκος Αναστασιάδης: Σύμφωνα με την έκθεση εξόδων, οι εκλογικές του δαπάνες ανήλθαν σε €971.436. Αφού λήφθηκε υπόψη η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΣΥ που τον υποστήριξε και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των διαφημιστικών φορέων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογικές δαπάνες του κ. Αναστασιάδη ήταν €1.210.555. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι ξεπέρασε το όριο του €1 εκατ. διότι οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον ΔΗΣΥ με βάση τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν υπολογίζονται στο συνολικό ύψος των δαπανών του κ. Αναστασιάδη παρόλο που αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Στην έκθεση εκλογικών δαπανών του κ. Αναστασιάδη περιλαμβάνεται και πληρωμή προστίμου ύψους €15.000 που του επέβαλε η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου για παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τα προσωπικά δεδομένα.

  • Χάρης Αριστείδου: Τα εκλογικά του έξοδα ήταν €25.352.
  • Ανδρέας Ευστρατίου: Οι εκλογικές του δαπάνες ανήλθαν σε €2.000.
  • Χριστάκης Καπηλιώτης: Τα εκλογικά του έξοδα ήταν €2.735.
  • Γιώργος Λιλλήκας: Σύμφωνα με την έκθεση εξόδων, οι εκλογικές του δαπάνες ανήλθαν σε €334.186. Αφού λήφθηκε υπόψη η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών της Συμμαχίας Πολιτών και των καταστάσεων των διαφημιστικών φορέων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογικές δαπάνες του κ. Λιλλήκα ήταν €544.801.
  • Σταύρος Μαλάς: Σύμφωνα με την έκθεση εξόδων που κατέθεσε, τα εκλογικά του έξοδα ανήλθαν σε €999.028. Αφού λήφθηκε υπόψη η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΑΚΕΛ που τον στήριξε και των καταστάσεων των διαφημιστικών φορέων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε ότι οι εκλογικές δαπάνες του κ. Μαλά ήταν €1.043.180. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι ξεπέρασε το όριο των προεκλογικών δαπανών, διότι δεν προσμετρώνται οι δαπάνες για σκοπούς εκλογών στις οποίες προέβη το ΑΚΕΛ.

Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Μαλά περιλαμβάνεται πληρωμή για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ύψους €10.800.

  • Μιχάλης Μηνά: Προέβη σε εκλογικές δαπάνες ύψους €35.729.

{Bullet}{Bullet}Νικόλας Παπαδόπουλος: Σύμφωνα με την έκθεση εξόδων που κατέθεσε, τα εκλογικά του έξοδα ήταν €908.366. Αφού λήφθηκε υπόψη η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων που τον στήριξαν (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, Κίνημα Αλληλεγγύη) και οι καταστάσεις των διαφημιστικών φορέων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε ότι οι εκλογικές δαπάνες του κ. Παπαδόπουλου ήταν €1.538.477. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι ξεπέρασε το όριο των προεκλογικών δαπανών, διότι δεν προσμετρώνται οι δαπάνες για σκοπούς εκλογών στις οποίες προέβησαν τα κόμματα που τον υποστήριξαν.

Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Παπαδόπουλου περιλαμβάνεται πληρωμή για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ύψους €5.400.

  • Χρίστος Χρίστου: Προέβη σε εκλογικές δαπάνες ύψους €145.069.

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Ασυνέπεια και κενά στους λογαριασμούς των υποψηφίων

 

Επίθεση στην Ένωση Συντακτών από τον Πρ. Αναστασιάδη με… ηγεμονικό ύφος

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.