Παν. Κύπρου: Τεστ στα μέλη της κοινότητας του με νέα μεθοδολογία του Δρ. Κωστρίκη

Η νέα μεθοδολογία βασίζεται σε αμερικανική πατέντα του  Καθηγητή  Κωστρίκη