POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Προεκλογική «ναυμαχία» για διαβατήρια Μαρίνας Αγίας ΝάπαςΓια ακόμα μία φορά ο γενικός ελεγκτής λειτουργεί ως πολιτικός βραχίονας, εκφεύγοντας των καθηκόντων του, καθώς γνωματεύει επί νομικών θεμάτων αμφισβητώντας τον νυν και τον τέως γενικό εισαγγελέα. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με ανακοίνωσή του παρεμβαίνει και πάλι στο θέμα των πολιτογραφήσεων, υποστηρίζοντας πως υπήρξε παράβαση της σχετικής νομοθεσίας στην περίπτωση της μαρίνας Αγίας Νάπας, αποφαινόμενος για το πότε οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου υπερισχύουν ή όχι «τυχόν ειδικής νομοθετικής πρόνοιας που διέπει και ρυθμίζει κάποιο θέμα», καθορίζοντας ο ίδιος το τι είναι «εύλογος χρόνος» και αν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων έγιναν με καθυστέρηση.

Ωστόσο, επί του θέματος έχουν γνωματεύσει δύο γενικοί εισαγγελείς. Τόσο ο Κώστας Κληρίδης στις 3/3/2020 όσο και ο Γιώργος Σαββίδης στις 5/3/2021 έχουν ξεκαθαρίσει τη νομική πτυχή της υπόθεσης και συνεπώς ο γενικός ελεγκτής δεν μπορεί να έχει -όχι απλώς άλλη- αλλά καθόλου νομική άποψη γιατί δεν διαθέτει τέτοια αρμοδιότητα και βεβαίως δεν διαθέτει και τις απαραίτητες νομικές γνώσεις.

Οδύσσεια γνωμάτευση

Η Ελεγκτική Υπηρεσία με χθεσινή ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο γενικός ελεγκτής αποφάσισε να κάνει έλεγχο για τις πέντε εκ των οκτώ πολιτογραφήσεων επενδυτών της μαρίνας Αγίας Νάπας που πολιτογραφήθηκαν μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Ωστόσο, ο κ. Μιχαηλίδης στην ανακοίνωσή του δεν αποφεύγει τους νομικούς ακροβατισμούς οι οποίοι εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του, αμφισβητώντας δύο γενικούς εισαγγελείς. Μεταξύ άλλων γνωματεύει πως:

«(α) Οι δραστηριότητες της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

(β) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου δεν υπερισχύουν τυχόν ειδικής νομοθετικής πρόνοιας που διέπει και ρυθμίζει κάποιο θέμα.

(γ) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου καθορίζουν ότι όταν το διοικητικό όργανο πρόκειται να εκδώσει μια πράξη, ύστερα από αίτηση, θα βασιστεί στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο της έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό κατά τον χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Μόνο όταν η διοίκηση, έπειτα από πάροδο εύλογου χρόνου, παραλείπει να προβεί στην εξέταση της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου. Τονίζουμε τη λέξη ‘παραλείπει’ αφού δεικνύει ότι η ενεργοποίηση της πρόνοιας αυτής προϋποθέτει να συντρέχει κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, θέμα που πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση…».

Γνωμάτευση Κ. Κληρίδη

Στις 3/3/2020 ο τότε γενικός εισαγγελέας Κ. Κληρίδης απαντώντας στο Υπ. Εσωτερικών ανέφερε πως: «Ως γενική αρχή δικαίου, σας αναφέρω ότι το νομοθετικό καθεστώς που λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν η αρμόδια αρχή πρόκειται να εκδώσει μια απόφαση ύστερα από αίτηση, είναι αυτό που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, εκτός και αν ο εύλογος χρόνος έχει παρέλθει, ζήτημα πραγματικό που εξετάζεται και αποφασίζεται ειδικά σε κάθε περίπτωση λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων περιστατικών της. Σε τέτοια περίπτωση, λαμβάνεται υπ’ όψιν το καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου».

Ο Γ. Σαββίδης στη δική του γνωμάτευση στις 5/3/2021 παραπέμπει στη γνωμάτευση Κληρίδη της 3ης/3/2020 και εξειδικεύει τις νομικές πτυχές για τους πολιτογραφηθέντες της μαρίνας της Αγίας Νάπας σε ό,τι αφορά τον «εύλογο χρόνο».

Γνωμάτευση Γ. Σαββίδη

Ο γενικός εισαγγελέας στη γνωμάτευσή του στις 5 Μαρτίου σημειώνει πως «ο καθορισμός του εύλογου χρόνου γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες και εξαρτάται από τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Η αναδρομική εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που ίσχυε κατά την εκπνοή του εύλογου χρόνου αποσκοπεί ουσιαστικά στην προστασία του αιτητή από την υπερβολική καθυστέρηση εκ μέρους της διοίκησης στην εξέταση της αίτησης, που η τυχόν αλλαγή του καθεστώτος αυτού θα συνεπαγόταν δυσμενή επηρεασμό του. Το κριτήριο του εύλογου χρόνου είναι αντικειμενικό με τελικό κριτή εκεί όπου τούτο αμφισβητείται από τον αιτητή, το Δικαστήριο».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δικαιολογώντας τη νομική του άποψη περί εύλογου χρόνου, πριν κάνει τη σχετική έρευνα, αποφαίνεται πως οι πέντε επενδυτές της μαρίνας Αγίας Νάπας παρανόμως πολιτογραφήθηκαν. Σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μιχαηλίδης πως «οι πέντε παρανόμως πολιτογραφηθέντες της Μαρίνας Αγίας Νάπας, υπέβαλαν αίτησή τους τον Απρίλη και Μάιο του 2019 αλλά, με απόλυτα δική τους ευθύνη, συμπλήρωσαν τα στοιχεία της αίτησής τους τον Ιούνη του 2020. Η πολιτογράφησή τους έγινε χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά μάλλον με υπερβάλλουσα ταχύτητα, 2,5 μήνες μετά, αγνοώντας όμως το εν ισχύι νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα την απώλεια συνολικού ποσού €1 εκατ. από τα δημόσια ταμεία».

Ας μας ρωτούσε

Ο γενικός εισαγγελέας στην επιστολή του προς το Υπ. Εσωτερικών στις 5/3/2021 εκφράζει έκπληξη γιατί η Ελεγκτική Υπηρεσία αντί να απευθυνθεί στον ίδιο, υπέβαλε ερώτηση στο υπουργείο για άποψη που διατύπωσε εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας σε συνεδρία της Επ. Εσωτερικών της Βουλής. Σημειώνει πως για ένα αμιγώς νομικό θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία απευθύνεται στην εκτελεστική εξουσία και όχι στον ίδιο που είναι το αρμοδίως συνταγματικό όργανο, που είναι νομικός σύμβουλος τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η υπόθεση αναζωπύρωσε την αντιπαράθεση της Νομικής με την Ελεγκτική Υπηρεσία, με εκατέρωθεν αιχμές για τον ρόλο του καθενός.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια και μοιραία θα καταστεί και αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης στην προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει.

 

Στην μετά Al Jazeera εποχή… 221 διαβατήρια με τα παλιά κριτήρια!

 

 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ξεκινά έλεγχο για αποφάσεις Υπουργικού που αφορούν 221 διαβατήρια με τα παλαιά κριτήρια

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.