Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων

Η πρόσβαση σε εκδρομικούς χώρους και φράγματα επιτρέπεται μόνο για τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να συναθροιστούν στις 15 Μαρτίου είναι 6 ενήλικες και επιπλέον τα ανήλικα τέκνα τους.