Φόρμα αναζήτησης

Οικολογία και πυρκαγιές ενώνουν

Κοινό έδαφος για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε τομείς όπως οι φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ανομβρία) και τα οικολογικά/ περιβαλλοντικά ζητήματα, βλέπουν οι πολίτες και στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με έρευνα η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, οι Ε/Κ σε ποσοστό 75% και οι Τ/Κ σε ποσοστό 69%, βλέπουν πρόσφορο έδαφος για ενδυνάμωση της συνεργασίας σε σχέση με την αντιμετώπιση οικολογικών/ περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εξασφάλισε και ο τομέας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με ποσοστά που αγγίζουν το 83% μεταξύ των Ε/Κ και το 73% στους Τ/Κ. Θετικό πρόσημο μεταξύ των δύο κοινοτήτων βρίσκουμε και στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού. Το 66% των Τ/Κ και το 67% Ε/Κ θεωρούν πως ο τομέας του αθλητισμού θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας. Αντίστοιχα 64% των Τ/Κ και 67% των Ε/Κ θεωρούν πως οι δράσεις πολιτισμού μπορούν να ενδυναμωθούν. Η μεγάλη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, παρατηρείται στο πεδίο της διαχείρισης των φυσικών πόρων, πεδίο στο οποίο μόνο οι Τ/Κ φαίνεται να βλέπουν πιθανότητα συνεργασίας άμεσα. Ποσοστό 69% των Τ/Κ απάντησαν πως βλέπουν το συγκεκριμένο πεδίο ως τομέα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ε/κ πλευράς είναι μόλις 36%. Όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ευνοούν οι δύο πλευρές τα ποσοστά έχουν ως εξής: Οι περιηγήσεις σε χώρους ενδιαφέροντος και στις δύο πλευρές συγκεντρώνουν 65% ανάμεσα στους Ε/Κ και 64% στους Τ/Κ. Σε σχέση με την ενοποίηση των τηλεπικοινωνιακών 68% των Τ/Κ και 57% των Ε/Κ. Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων βλέπει το 58% των Ε/Κ και 63 των Τ/Κ.