Φόρμα αναζήτησης

Οι θέσεις της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου για το ΓεΣΥ

Facebook Twitter LinkedIn Email PrintsharesΚατά την πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου, τα μέλη της ομόφωνα αποφάσισαν τη μη συμμετοχή της Οφθαλμολογικής Κοινότητας στο προτεινόμενο ΓεΣΥ. Περαιτέρω, αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα όπως η πρόθεση αυτή δημοσιευτεί και αιτιολογηθεί. Το πιο κάτω άρθρο επεξηγεί τους προβληματισμούς της κοινότητάς μας και θέτει τα σημεία τα οποία [...]

Read More...

Κατά την πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου, τα μέλη της ομόφωνα αποφάσισαν τη μη συμμετοχή της Οφθαλμολογικής Κοινότητας στο προτεινόμενο ΓεΣΥ. Περαιτέρω, αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα όπως η πρόθεση αυτή δημοσιευτεί και αιτιολογηθεί. Το πιο κάτω άρθρο επεξηγεί τους προβληματισμούς της κοινότητάς μας και θέτει τα σημεία τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να προβληματίσουν τους ασθενείς μας.

Περιληπτικά

 • Η πρόσβαση στον ειδικό ιατρό για τον Κύπριο πολίτη ΔΕΝ είναι δωρεάν

Παράδειγμα: Ας πούμε ότι περπατάτε στον δρόμο ή ότι εργάζεστε στον κήπο σας και μπαίνει ένα ξένο σώμα στο μάτι σας. Πονάτε, το μάτι τρέχει, και δεν μπορείτε να το ανοίξετε. Τρέχετε φυσικά απευθείας στον οφθαλμίατρό σας παρακάμπτοντας τον προσωπικό σας ιατρό. Ο οφθαλμίατρος για να σας δει θα πρέπει να πληρώσετε πρώτα τα 25 ευρώ επιπρόσθετη συμβολή στο ΓεΣΥ. Εάν ο οφθαλμίατρός σας δεν εισπράξει το ποσό αυτό τότε το λογισμικό του συστήματος θα τα εισπράξει από τον ίδιο.

 • Ο προϋπολογισμός και επισκέψεις ανά έτος ανά ασθενή

Βάσει του προτεινόμενου ΓεΣΥ όλες οι ιατρικές υπηρεσίες και οι διαγνωστικές πράξεις, θα πληρώνονται με μονάδες. Η αξία της μονάδας θα υπολογίζεται στο τέλος του κάθε μήνα εφόσον γίνει καταμέτρηση όλων των υπηρεσιών που έχουν γίνει παγκύπρια. Ο ΟΑΥ έχει σταθερό προϋπολογισμό και δεν υπάρχει πρόνοια για περαιτέρω χρηματοδότηση εάν ο προϋπολογισμός είναι ελλιπής. H δική μας εκτίμηση είναι ότι οι ανάγκες οι οποίες θα κληθεί να καλύψει ο προϋπολογισμός, θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζει ο ΟΑΥ.

 • Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών

Ο ΟΑΥ δεν έχει καθορίσει κανένα κανονισμό ποιοτικού ελέγχου σε καμία ειδικότητα. Δηλαδή θεωρεί αποδεκτό κάποιος ειδικός να ενταχθεί και να προσφέρει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας όποια υλικά και μεθόδους επιθυμεί χωρίς κανένα έλεγχο της ποιότητάς τους.

 • Οι ειδικοί γιατροί ακόμα και να το επιθυμούν πώς μπορούν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ;

Δεν υπάρχουν συμφωνίες ούτε με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε με τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς, ούτε με τα χημεία, ούτε με τα ιστοπαθολογικά εργαστήρια. Επίσης δεν θα ξέρουν μέχρι τον Ιούνιο 2020 εάν οι κλινικές στις οποίες χειρουργούν σήμερα θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ και με ποίους όρους. Πώς μπορούν να αποφασίσουν εάν θέλουν να ενταχθούν αφού όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα ΔΕΝ έχουν ξεκαθαρίσει.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

 

 • Προϋπολογισμός και επισκεψιμότητα

Πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες που εμείς προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν με την υλοποίηση του ΓεΣΥ.

Ο ΟΑΥ έχει υπολογίσει βασιζόμενος σε ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η επισκεψιμότητα στο κυπριακό ΓεΣΥ δεν θα υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια επισκέψεις. Βασιζόμενοι σε αυτούς τους αριθμούς έχει υπολογίσει την τιμή μονάδας στα 15 ευρώ. Η εκτίμησή μας είναι ότι με τα κυπριακά δεδομένα θα γίνονται πολύ περισσότερες επισκέψεις στους ειδικούς ιατρούς από αυτές που υπολογίζει ο ΟΑΥ. Οι λόγοι είναι οι εξής:

 

 • Σε ευρωπαϊκά κράτη στα οποία υπάρχει ο θεσμός του προσωπικού ιατρού, οι προσωπικοί ιατροί εξειδικεύονται για έξι χρόνια αποκτώντας εκπαίδευση και εμπειρία σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Κατά συνέπεια έχουν την ικανότητα και την κατάλληλη εκπαίδευση να αναγνωρίσουν και να παραπέμψουν τα σοβαρά οφθαλμολογικά περιστατικά. Πολλοί από τους προσωπικούς ιατρούς στο κυπριακό ΓεΣΥ θα έχουν εκπαίδευση μόνο 200 ωρών για όλες τις ειδικότητες. Η οφθαλμολογική κοινότητα πιστεύει ότι είναι άκρως επικίνδυνο για τα μάτια του ασθενή να τίθεται διάγνωση και να δίνεται θεραπεία από έναν τέτοιο προσωπικό ιατρό, ο οποίος είχε μια τόσο περιορισμένη εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι και οι ασθενείς θα έχουν την ίδια άποψη και κατά συνέπεια στο σύστημα οι παραπομπές στους οφθαλμιάτρους θα είναι εκ των πραγμάτων πολύ περισσότερες από αυτές που υπολογίζει ο ΟΑΥ.
 • Ένας σεβαστός αριθμός ανθρώπων σήμερα για διάφορους λόγους, απευθύνεται στον φαρμακοποιό για θεραπεία χωρίς ιατρική γνωμάτευση. Αυτή η πρακτική θα τερματιστεί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αυξάνοντας την ιατρική επισκεψιμότητα.
 • Ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλα
 • Η οφθαλμολογία είναι μια ειδικότητα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα εξέλιξης στον τομέα τόσο του εξοπλισμού όσο και των φαρμάκων. Πολλές θεραπείες όμως θα μπορούσαν να γίνουν και με πιο φθηνές πεπαλαιωμένες μεθόδους. Ο ΟΑΥ δεν έχει καθορίσει κανένα πρωτόκολλο-κανονισμό ποιοτικού ελέγχου (minimum standard of care), κάτι το οποίο είναι η βάση όλων των υφιστάμενων λειτουργικών σχεδίων υγείας. Κατά συνέπεια ζητά από τους οφθαλμίατρους να υπογράψουν και να δεσμευτούν σε ένα σχέδιο υγείας με την πρόθεση να συζητηθούν και να καθοριστούν τα πρωτόκολλα και οι πρακτικές σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό είναι εκτός πάσης λογικής. Είναι το ίδιο με το να ζητάς από έναν εργολάβο να υπογράψει συμβόλαιο ανέγερσης μιας κατοικίας και να του καθορίσεις την ποιότητα των υλικών και των απαιτήσεων σου σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Εφόσον ο προϋπολογισμός όπως εμείς πιστεύουμε θα είναι ελλιπής και κριτήρια ποιότητας δεν θα τεθούν, είναι αναπόφευκτο ότι για να επιβιώσουν οικονομικά οι συμβαλλόμενοι θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν τις πιο φθηνές πρακτικές και τα πιο φθηνά αναλώσιμα που υπάρχουν χαμηλώνοντας την ποιότητα και την ασφάλεια του ασθενή. Ένα καλό παράδειγμα είναι η εμφύτευση ενδοφακού μετά από επέμβαση καταρράκτη. Σήμερα υπάρχουν στη αγορά ενδοφακοί αξίας από 20 ευρώ μέχρι 800 ευρώ. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η επιλογή του νοσηλευτηρίου του οποίου περιορίζεται η χρηματοδότηση και δεν του καθορίζεται η λιγότερη αποδεκτή ποιότητα;
 • «Ξεκινούμε και βλέπουμε» – Γιατί να μην ακολουθήσουμε τη λογική του ΟΑΥ, δηλαδή του να συμβληθούμε και εάν αποτύχει, τότε να αποσυρθούμε από το ΓεΣΥ. Καταρχάς, εάν πιστεύεις ότι κάτι είναι λάθος και θα οδηγήσει στη μείωση της ποιότητας της υγείας αυτής της χώρας, η συμμετοχή σου σε καθιστά συνυπεύθυνο για τα λάθη και τις βλάβες που πιστεύεις ότι θα προκληθούν:
 • Η σταδιακή υλοποίηση του ΓεΣΥ – με την έναρξη του ΓεΣΥ για ένα ολόκληρο έτος δεν θα προσφέρεται ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία προγραμματίζεται να αρχίσει την 1η Ιουνίου 2020. Το θεωρούμε απαράδεκτο να συμμετέχουμε σε ένα σύστημα που θα προσφέρει διάγνωση αλλά όχι θεραπεία. Πώς μπορούμε να συμβληθούμε σε ένα σύστημα τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ποια νοσηλευτήρια και με ποιους όρους θα συμβληθούν; Τι ακριβώς θα λέμε στους ασθενείς μας όταν διαγνώσουμε μια πάθηση που πιθανό να τους τυφλώσει, όταν δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τους προσφέρουμε θεραπεία στο πλαίσιο του ΓεΣΥ; Είναι αναπόφευκτο ότι οι ασθενείς θα νιώθουν αδικημένοι τη στιγμή που θα καταβάλλουν εισφορές αλλά δεν θα τους προσφέρεται θεραπεία. Την ευθύνη και το βάρος αυτής της αλόγιστης πολιτικής, αλλά και την οργή του ασθενή θα επωμίζεται ο γιατρός.
 • Κατάρρευση ασφαλιστικών σχεδίων – Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών σήμερα είναι ασφαλισμένος είτε ιδιωτικά, είτε μέσω του χώρου εργασίας του. Με την έναρξη των εισφορών για το ΓεΣΥ πολλοί ασθενείς θα χάσουν την ιδιωτική τους ασφαλιστική κάλυψη πριν ακόμα υλοποιηθεί η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Η αποθάρρυνση νέων επιστημόνων από την επιστροφή τους στην Κύπρο – Ο ΟΑΥ σαν μέτρο πίεσης για συμμετοχή στο ΓεΣΥ μας απειλεί ότι εάν έχει επαρκείς αριθμούς ιατρών θα σταματήσει να δέχεται νέες εγγραφές. Εάν είναι δυνατό να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα επιτρέπει στην επόμενη γενεά ιατρών να επιστρέψουν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Δηλαδή θα περιμένουμε να αποβιώσουν οι υφιστάμενοι ιατροί (τη στιγμή που ο ΟΑΥ δεν έχει ανώτατο όριο ηλικίας για τους συμμετέχοντες ιατρούς) πριν φέρουμε νέους γιατρούς στο σύστημα.

Σε όλα τα υφιστάμενα ποιοτικά λειτουργικά σχέδια υγείας, τα κρατικά νοσηλευτήρια είναι ο πυλώνας του συστήματος. Ο ιδιωτικός τομέας σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ισραήλ έχει σαν μέτρο σύγκρισης την ποιότητα και το επίπεδο της ιατρικής φροντίδας που προσφέρεται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Στη χώρα μας η αναβάθμιση της ιατρικής φροντίδας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ως επί το πλείστον με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα. Πριν μόλις λίγα χρόνια θεραπείες όπως η αποκατάσταση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, η μεταμόσχευση κερατοειδούς και άλλες, προσφέρονταν μόνο στο εξωτερικό, ενώ σήμερα είναι επεμβάσεις ρουτίνας στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα ποιοτικό σχέδιο υγείας. Πιστεύουμε ότι ένας σωστός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτηρίων, την άρτια εκπαίδευση με βάση ευρωπαϊκών δεδομένων του κατάλληλου αριθμού προσωπικών ιατρών και μετά τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Σε μια χώρα στην οποία οι πλείστες ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται από μόνο πέντε κρατικά νοσηλευτήρια και εξίσου λίγα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είναι απαράδεκτο να βασιζόμαστε μόνο σε στατιστικές μελέτες και να μην έχουμε καταμετρήσει με μαθηματική ακρίβεια τις ιατρικές ανάγκες αυτής της χώρας.

Η θέση μας είναι ότι ο σχεδιασμός του υφισταμένου σχεδίου υγείας είναι λανθασμένος και πρέπει να αναβληθεί η εφαρμογή του μέχρι να γίνει ένας ορθός σχεδιασμός χωρίς να διακινδυνεύουν να καταρρεύσουν και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται σήμερα.

Εκ μέρους της Οφθαλμολογικής Κοινότητας,

Η Επιτροπή της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου

 

 

 

Send this to a friend