Φόρμα αναζήτησης

Οι κάμερες ξανάρχονται

Προκηρύχθηκε χθες με καθυστέρηση, τουλάχιστον, δέκα ετών η προσφορά για την προμήθεια των καμερών φωτοεπισήμανσης, ενός σημαντικού εργαλείου για τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων και τον εντοπισμό των τροχαίων παραβάσεων.

Όπως υπολογίζει το υπουργείο Μεταφορών, η πιλοτική λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2020, και η εγκατάσταση των σταθερών συσκευών φωτοεπισήμανσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Το κόστος του έργου θα ανέλθει στα 35 εκατ. ευρώ για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του συστήματος (μειωμένο κατά 10 εκατ. σε σχέση με τις έως τώρα εκτιμήσεις), ένα ποσό που εάν λάβουμε υπόψη το κόστος των ζωών που θα σωθούν, αλλά και τον αριθμό των παραβάσεων -και συνεπώς των εξωδίκων, γιατί οι κάμερες θα είναι 24 ώρες το 24ωρο το άγρυπνο μάτι των δρόμων που θα ελέγχουν- δεν θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να αποσβεστεί…

 

Aυτόδηλες παραβάσεις
Όπως ήδη έχει αποφασιστεί, οι κάμερες φωτοεπισήμανσης θα καταγράφουν παραβίαση του κόκκινου στα φανάρια, όπως επίσης παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Κατά την επεξεργασία, ωστόσο, των παραβάσεων ενδεχομένως να υπάρχουν και αυτόδηλες παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου ή παράλειψη χρήσης ζώνης, παραβάσεις οι οποίες θα αυξάνουν τόσο το πρόστιμο όσο και τους βαθμούς ποινής.

Να υπενθυμίσουμε ότι από την προηγούμενη εμπειρία με το πιλοτικό σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο λειτούργησε για 11 μήνες το 2007, είχαν μειωθεί τα τροχαία δυστυχήματα κατά 55% όπου υπήρχαν κάμερες, ενώ επιπρόσθετα είχε παρατηρηθεί συνολική μείωση των σοβαρών δυστυχημάτων, πέραν του 15-20%. Τότε οι σταθερές κάμερες είχαν «κόψει» 65 χιλ. κλήσεις και οι κινητές 28 χιλ.

 

90 συν 20
Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο ανάδοχος του έργου θα εγκαταστήσει 90 σταθερές συσκευές φωτοεπισήμανσης και 20 κινητές. Οι σταθερές κάμερες κατανέμονται 19 στη Λευκωσία σε 6 σημεία, 31 στη Λεμεσό σε 10 σημεία, 14 στη Λάρνακα σε 10 σημεία, 14 στην Πάφο σε 10 σημεία, 4 στο αγροτικό δίκτυο της Επαρχίας Λάρνακας, 2 στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Πάφου και άλλες 6 στην περιοχή Τροόδους. Επιπρόσθετα, θα εγκαταστήσει το κέντρο επεξεργασίας των παραβάσεων και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήμανσης (κινητές και σταθερές), τη συντήρησή τους, την επεξεργασία των παραβάσεων, την αποστολή των εξωδίκων στους παραβάτες και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ποινική δίωξη παραβατών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διευθετήσουν την παράβαση εξωδίκως.

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ για την προμήθεια και εγκατάσταση των συσκευών φωτοεπισήμανσης και του κέντρου επεξεργασίας, ενώ θα πληρώνεται ανά μήνα για τις υπόλοιπες εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επεξεργασίας και επίδοσης, εφόσον, πληρούνται οι καθορισμένοι από το συμβόλαιο δείκτες απόδοσης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι πέντε χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για άλλα δύο. Με το πέρας της διάρκειας της σύμβασης, ο εξοπλισμός του συστήματος θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του κράτους.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2019, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν το ενδεχόμενο προσφυγής στην αναθεωρητική αρχή ή τυχόν παρατάσεις στη διαδικασία προσφοροδότησης.