Οι Δρ Διέτης και Δρ Τσιούτης απαντούν μέσω του «Π» στα δικά σας ερωτήματα για τον κορωνοϊό

Ένα εμβόλιο για να πάρει έγκριση θα πρέπει να αποδείξει δύο πράγματα: ότι είναι ασφαλές και ότι είναι αποτελεσματικό.