POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Οι αναλύσεις σας στο ΓεΣΥΊσως ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν οι πολίτες από την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι ότι μπορούν να κάνουν τις αναλύσεις τους με πολύ μικρή συμπληρωμή σε όποιο κλινικό εργαστήριο επιθυμούν, αρκεί να είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαστηρίων έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα υγείας συνεπώς οι επιλογές των πολιτών είναι πολλές και καλύπτουν όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Τις πρώτες δύο βδομάδες εφαρμογής του ΓεΣΥ παρατηρήθηκε αυξημένη ροή στις παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων, γεγονός που δεικνύει ότι οι πολίτες ανέμεναν το ΓεΣΥ είτε για να μην ταλαιπωρηθούν στις ουρές του δημοσίου είτε για να μην πληρώσουν από την τσέπη τις αναλύσεις τους. Χιλιάδες ασθενείς έχουν εξυπηρετηθεί από τα ιδιωτικά χημεία που έχουν ενταχθεί στο σύστημα, πληρώνοντας μόνο ένα ευρώ για κάθε κατηγορία εξετάσεων. Την περασμένη βδομάδα ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας Βιοϊατρικής, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια εφαρμογής της νέας διαδικασίας, μέσω του αEvresis και του Χημείου Γιαννουκά, πραγματοποίησε διάσκεψη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν χρηστικές πληροφορίες για τους πολίτες σε σχέση με αναλύσεις τους ή/και τις ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 517 ειδικοί γιατροί στο ΓεΣΥ: Δείτε τις νέες ειδικότητες

Η προϋπόθεση

Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών κλινικού εργαστηρίου ή ακτινοδιαγνωστικού μέσω ΓεΣΥ είναι η προηγούμενη επίσκεψη δικαιούχου (όχι μόνο εγγραφή στο ΓεΣΥ) σε προσωπικό γιατρό ή/και ειδικό γιατρό και η παραπομπή του για εξετάσεις από τον γιατρό του μέσω της πλατφόρμας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Ακόμη και όταν ο δικαιούχος δεν έχει στα χέρια το παραπεμπτικό μπορεί να λάβει υπηρεσίες κλινικού εργαστηρίου ή ακτινοδιαγνωστικού μέσω του ΓεΣΥ. Φτάνει να υπάρχει καταχωρημένη στο σύστημα η παραγγελία των αναλύσεων από γιατρό του συστήματος. Mε το Id number και την ημερομηνία γέννησης τα κλινικά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το παραπεμπτικό και να το αναπαραγάγουν, εξυπηρετώντας τον δικαιούχο. Εάν δικαιούχος επισκεφτεί εργαστήριο ή ακτινοδιαγνωστικό κέντρο χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο ΓεΣΥ ή χωρίς να λάβει παραπεμπτικό τότε θα πρέπει να πληρώσει τις αναλύσεις του ή εάν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση υγείας να τη χρησιμοποιήσει για την κάλυψη του κόστους.

Ημερομηνία λήξης

Τα παραπεμπτικά που εκδίδουν οι γιατροί του ΓεΣΥ δεν ισχύουν επ’ αόριστον. Συνήθως έχουν ισχύ 30 ημερών, με την ημερομηνία λήξης να αναγράφεται πάνω στο παραπεμπτικό. Συνεπώς οι δικαιούχοι εντός των 30 ημερών θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για τις αναλύσεις ή τις εξετάσεις τους. Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι το κάθε παραπεμπτικό είναι μοναδικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία και μόνο φορά.

Πολλαπλά παραπεμπτικά

Κατά την επίσκεψή σε γιατρό του ΓεΣΥ ένας δικαιούχος μπορεί να πάρει μέχρι και τέσσερα παραπεμπτικά. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΓεΣΥ οι εξετάσεις κλινικού εργαστηρίου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και μικροβιολογικές. Για κάθε κατηγορία το σύστημα παράγει διαφορετικό παραπεμπτικό. Οπότε σε μία και μόνο επίσκεψη ο δικαιούχος μπορεί να πάρει μέχρι και τέσσερα παραπεμπτικά.

Πόσα πληρώνουμε

Σχετικά με τη συμπληρωμή ισχύουν τα ακόλουθα για τον γενικό πληθυσμό ενώ υπάρχουν και ειδικές εξαιρέσεις μηδενικής συμπληρωμής που αναφέρονται διεξοδικά στο portal του ΟΑΥ:

Ετήσια οροφή ανά δικαιούχο:

  • Γενικός πληθυσμός: 150 ευρώ
  • Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ, χαμηλοσυνταξιούχοι και παιδιά: 75 ευρώ

Οροφή ανά εξέταση:

  • 1 ευρώ ανά ανάλυση κλινικού εργαστηρίου ανεξαρτήτως κατηγορίας με μέγιστη συμπληρωμή ανά παραπεμπτικό (κατηγορία) τα 10 ευρώ
  • 10 ευρώ ανά ακτινοδιαγνωστική εξέταση

Κάθε κλινικό εργαστήριο και ακτινοδιαγνωστικό κέντρο οφείλει να εισέρχεται στο σύστημα και να δεσμεύει το παραπεμπτικό του εξεταζόμενου με την προσέλευση του δικαιούχου σε αυτό. Στο στάδιο αυτό η συμπληρωμή του διορθώνεται κατάλληλα από το ίδιο το σύστημα, οπότε και τυπώνεται νέο παραπεμπτικό και δεν επιβαρύνεται περαιτέρω ο δικαιούχος. Ένα κλινικό εργαστήριο ή ακτινοδιαγνωστικό δεν μπορεί να ζητήσει πρόσθετη πληρωμή του δικαιούχου για εξετάσεις που υλοποιούνται μέσω του ΓεΣΥ πέρα από το ποσό της συμπληρωμής.

Αν θέλω να προσθέσω εξέταση…

 

Αν θελήσει ο δικαιούχος να προσθέσει ο ίδιος μια εξέταση που δεν αναφέρεται στο παραπεμπτικό η ορθή πρακτική είναι να καταφύγει στον προσωπικό του γιατρό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο να γίνει:

­          Είτε αποδεσμεύει το παλαιό παραπεμπτικό εκδίδοντας νέο

­          Είτε εκδίδει νέο πρόσθετο παραπεμπτικό με την επιθυμητή εξέταση

Διαφορετικά η εξέταση αυτή δεν αποζημιώνεται από το ΓεΣΥ και υλοποιείται ιδιωτικά.

Ελεύθερη επιλογή

Ο γιατρός δεν μπορεί να προτείνει συγκεκριμένο κλινικό εργαστήριο ή ακτινοδιαγνωστικό κέντρο για την υλοποίηση των εξετάσεων καθώς αυτό επηρεάζει την ελεύθερη πρόσβαση του δικαιούχου. Αν το πράξει αποτελεί αδίκημα για το οποίο τιμωρείται. Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι κλινικό εργαστήριο ή ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που είναι συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ δεν μπορεί να αρνηθεί υλοποίηση εξετάσεων. Επίσης δεν μπορεί να εκτελέσει μερικώς το παραπεμπτικό και να παραπέμψει τον δικαιούχο σε άλλο κέντρο για όσες δεν μπορεί να υλοποιήσει το ίδιο καθώς κάθε παραπεμπτικό μπορεί να δεσμευτεί μία και μόνο φορά.

 

Παράδειγμα πληρωμής αναλύσεων

Δικαιούχος μεταβαίνει σε κλινικό εργαστήριο με τρία διαφορετικά παραπεμπτικά:

– Παραπεμπτικό εξετάσεων μικροβιολογίας με 7 αναλύσεις

– Παραπεμπτικό εξετάσεων αιματολογίας με 10 αναλύσεις

– Παραπεμπτικό εξετάσεων βιοχημείας με 15 αναλύσεις

Για τις πιο πάνω αναλύσεις ο δικαιούχος θα πληρώσει 27 ευρώ ως εξής:

– 7 ευρώ (1 ευρώ για κάθε ανάλυση) για τις αναλύσεις μικροβιολογίας

– 10 ευρώ (1 ευρώ για κάθε ανάλυση) για τις αναλύσεις αιματολογίας

– 10 ευρώ (όχι 15 ευρώ καθότι έχουν καθοριστεί ως οροφή τα 10 ευρώ) για τις αναλύσεις βιοχημείας.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.