Φόρμα αναζήτησης

Όχι σε Τ/Κ μόνιμη κάτοικο Αγγλίας από το 1959 για την περιουσία της στον Άγ. Θεόδωρο Τηλλυρίας

Αν και δεν εγκατέλειψε την περιουσία της συνεπεία της τουρκικής εισβολής, αφού ήταν κάτοικος Αγγλίας από το 1959, και παρά το γεγονός ότι ουδέποτε διέμενε στα κατεχόμενα, Τουρκοκύπρια της Αγγλίας δεν μπόρεσε να επιτύχει έγκριση από τον υπουργό Εσωτερικών ως κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών προκειμένου να αποξένωνε ακίνητη περιουσία της στον Άγιο Θεόδωρο Τηλλυρίας, από όπου και η καταγωγή της. Κλειδί για την άρνηση του κηδεμόνα να εγκρίνει τα δύο αιτήματα της Βρετανίδας με τ/κ καταγωγή να πουλήσει σε Ελληνοκύπριους αγοραστές την περιουσία της στην Τηλλυρία (σύμφωνα με αγοραπωλητήριο έγγραφο που κατέθεσε στο Κτηματολόγιο τον Ιούνιο του 2008) ήταν το γεγονός ότι μόλις κάποιους μήνες προηγουμένως, το 2008, είχε εγγραφεί η περιουσία στο όνομά της από τον πατέρα της δυνάμει δωρεάς.

Σε αντίθεση με την ίδια, ο Τ/Κ πατέρας της αιτήτριας εγκατέλειψε την περιουσία στον Άγ. Θεόδωρο Τηλλυρίας και εγκαταστάθηκε στα κατεχόμενα μετά τα γεγονότα του 1974. Προσφεύγοντας στα δικαστήρια εναντίον της απόφασης του κηδεμόνα, η Τ/Κ της Αγγλίας υποστήριξε ότι η περιουσία της δεν εμπίπτει στην έννοια της τ/κ περιουσίας, σύμφωνα με τον περί Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών Νόμο, αφού η ίδια είναι Βρετανή υπήκοος και δεν απέκτησε ποτέ την κυπριακή υπηκοότητα. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της, θεωρώντας ότι στην περίπτωσή της δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για θετική αντίκριση από πλευράς κηδεμόνα του αιτήματός της, δηλαδή ο Τ/Κ ιδιοκτήτης να έχει τη συνήθη διαμονή του πριν από το 1974 εκτός Κύπρου. Τη θεώρηση αυτή προσέβαλε η Τ/Κ της Αγγλίας με έφεση στο Ανώτατο, υποστηρίζοντας ότι το επίδικο τεμάχιο από τη στιγμή της μεταβίβασής του το 2008 δυνάμει δωρεάς έπαψε να ανήκει σε Τ/Κ.

Για το Ανώτατο «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εφεσείουσα είναι ’Τουρκοκύπρια’ εν τη εννοία του Νόμου» καθώς είχε αποκτήσει αυτομάτως την κυπριακή υπηκοότητα κατά τον χρόνο της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης το 1959. Παραπέμποντας σε νομολογία του 2008, το Ανώτατο επισημαίνει ότι ο νόμος περί Κηδεμόνα δεν συσχετίζει την εγκατάλειψη των περιουσιών το 1974 με το τ/κ ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. «Αρκεί να πρόκειται για περιουσία η οποία ευρισκόμενη στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές ανήκει σε ’Τουρκοκύπριο’», επιμένει το Ανώτατο στην κατά πλειοψηφία απόφασή του στις 2 Ιουλίου.