Ο Σερντάρ Ντενκτάς μιλά για το χθες, το αύριο αλλά και για το τι έγινε στη Στράκκα το 2004

Ο Σερντάρ Ντενκτάς ανήκει στην πιο πραγματιστική σχολή της τ/κ Δεξιάς και η άποψη που εκφράζει έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα αφού συνεχίζει να προτάσσει την τ/κ ταυτότητα.