Ο Νουρής δεν παραβρέθηκε στη συζήτηση για τα χρυσά διαβατήρια σε ομάδα εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου

Προγραμματισμένη συνάντηση του Democracy, Rule of law and Fundamental rights Monitoring Group με θέμα το πρόγραμμα των “χρυσών διαβατηρίων” στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.