Ο Μπερτάν Ζάρογλου υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος των εποίκων

Σε γραπτή δήλωση με την οποία ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του ο Ζάρογλου επικρίνει τον Ερχάν Αρικλί και αναφέρει ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάζει στο μέλλον, όχι στο παρελθόν και να διοικείται με ελπίδα και όχι με φόβο.