Πολιτογραφήσεις/Χρυσά διαβατήρια: Ο ιθύνων νους και η Μαρία Αδαμίδου

Πίσω από τη δημόσια κόντρα Σωκράτη Χάσικου – Χάρη Γεωργιάδη για τα διαβατήρια.