POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

O Δήμος Λευκονοίκου υπό διάλυση  – Μέλη του Δ.Σ καταγγέλουν την ΔήμαρχοΣυνεχίζεται η ένταση εντός του δημοτικού συμβουλίου του κατεχόμενου Δήμου Λευκονοίκου – Δημοτικοί Σύμβουλοι.. ξανααπαντούν στην δήμαρχο. Ακολουθεί η ανακοίνωση – απάντηση των δημοτικών Συμβούλων:

Εξ αφορμής της δημοσίευσης της Δημάρχου, στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» στις 25/11/20, εμείς οι κάτωθι αναφερόμενοι  έξι από τους οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Λευκονοίκου, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε για να αποκαταστήσουμε τεκμηριωμένα την πραγματική αλήθεια και λυπούμαστε και απολογούμαστε στους συγχωριανούς  και φίλους που επανερχόμαστε. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες  από  τους  έξι Δημοτικούς Συμβούλους για την ομαλή λειτουργία του Δήμου και ως αποτέλεσμα  στις 12/9/2018 και 17/9/2019 αντίστοιχα,  έστειλαν  στη Δήμαρχο  δύο συναινετικές  επιστολές αλλά  η Δήμαρχος, δεν τις  έλαβε καθόλου υπ’όψιν.

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε ξανά,  ότι η Δήμαρχος ενεργεί αυταρχικά και αυθαίρετα, κατά παράβαση των άρθρων και Κανονισμών του Περί Δήμων Νόμου 111/1985,  παραποιεί τα πρακτικά, αποφασίζει και ενεργεί αυτόβουλα, συνάπτει συμφωνίες κατά παράβαση του Περί Προσφορών Νόμου και εκταμιεύει χρήματα χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν λαμβάνει υπόψιν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γι’αυτό ο Δήμος Λευκονοίκου είναι υπό διάλυση, λόγω της συμπεριφοράς της Δημάρχου.

Η παραποίηση των πρακτικών ήταν και είναι συνήθης πρακτική για τη Δήμαρχο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις παραποιήσεις και  επεμβάσεις στα πρακτικά από τις 3/5/2019, όταν προσελήφθη ομόφωνα η Κυριακή Κόκκινου, για Γραμματειακή υποστήριξη  με αγορά υπηρεσιών ,μετά από προκήρυξη της θέσης στις 17/04/2019  και υπεγράφη το σχετικό συμβόλαιο μέχρι της 31/12/2019, το οποίο ανανεώθηκε για έξι μήνες μέχρι 30/6/20.

Η Δήμαρχος σε σημείωμα της ημερ.10/3/20 το οποίο έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει, <<Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου>>  <<οφείλει να παρεμβαίνει για να διαφυλαχθεί  η ουσία των όσων διημείφθησαν>>.  <<Προσωπικά προσθέτω κάποιες λεπτομέρειες, τα πρακτικά λοιπόν οφείλω ως Δήμαρχος να τα ελέγχω και δηλώνω ευθαρσώς ότι ποτέ δεν παραποίησα τίποτα>>. Αυτά που αναφέρει ότι έχει την ευθύνη για τα πρακτικά, είναι κατά παράβαση του Καν. 11 του άρθρου 43,  2ος πίνακας του άρθρου 50 και του άρθρου 51 που αναφέρουν ότι <<ο Γραμματέας είναι  υπεύθυνος να τηρεί και να φυλάσσει τα πρακτικά και κατ’ επέκταση είναι παράνομο να παρεμβαίνει η Δήμαρχος και να τα παραποιεί. Επομένως ο Καν. 11 του άρθρου 43, 2ος πίνακας και άρθρα 50 και 51, λένε ξεκάθαρα ότι δεν δικαιούται κανένας να παρεμβαίνει  στα πρακτικά και κατ’ επέκταση να παρανομεί.

Στις 11/12/19 η Δήμαρχος συνομολόγησε και υπέγραψε συμφωνία για την συγγραφή της Ιστορίας του Λευκονοίκου με τον κ.  Πέτρο Παπαπολυβίου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο φοιτητές, κατά παράβαση του Περί Προσφοράς Νόμου, χωρίς εκ των προτέρων να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης  χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκταμίευσε και πλήρωσε €4.800= που κάλυπταν την αμοιβή τους για τους  τους μήνες  Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019.

Για τις παρατυπίες ή και παρανομίες της Δημάρχου, εστάλη επιστολή  καταγγελίας στον Γενικό Ελεγκτή στις 21/2/2020 από τους έξι Δημοτικούς Συμβούλους για τα κάτωθι:

1ον. Για μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά και άλλα θέματα

2ον.Για παραποίηση πρακτικών ή μη καταγραφή αυτών που λέχθηκαν

3ον Για  Συνομολόγηση συμφωνίας χωρίς προσφορές και χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου

4ον.Για Εκταμίευση του ποσού €4. 800=  χωρίς την έγκριση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Γενικά η Δήμαρχος ενεργεί αυθαίρετα,  αυταρχικά και αντιδεοντολογικά,  σε πολλά οικονομικά και διαχειριστικά θέματα. Μέχρι σήμερα, ο Γενικός Ελεγκτής, δεν ενημέρωσε  κανένα από τους έξι Δημοτικούς Συμβούλους για τις καταγγελίες καίτοι του εστάλη και υπενθύμιση στις 23/6/20.

Για την συμπεριφορά της Δημάρχου και τις αντιδράσεις των έξι Δημοτικών Συμβούλων, συστήθηκε τετραμελής Επιτροπή με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του  Προσφυγικού  Σωματείου<<το Λευκόνοικο>>,για να μεσολαβήσει να λυθεί το θέμα .Η Επιτροπή συναντήθηκε και συζήτησε το θέμα, τόσο με τη Δήμαρχο όσο και με τους Δημοτικούς Συμβούλους

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημ. 3/6/20, η Επιτροπή προσήλθε και κατέθεσε τις εισηγήσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1ον.Να καλέσει την Δήμαρχο να απολογηθεί για την όλη συμπεριφορά της απέναντι στους Δημοτικούς Συμβούλους και επίσης να ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία λήψης πρακτικών χωρίς να επεμβαίνει/ αλλοιώνει/ή παραποιεί αυτά, με σκοπό να αλλάζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον της υπέδειξαν ότι  η Δήμαρχος βάσει του Νόμου είναι το εκτελεστικό όργανο και ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις και   όχι να παίρνει μόνη της αποφάσεις και να τις παρουσιάζει εκ των υστέρων ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Η επιτροπή κάλεσε τους έξι Δημοτικούς Συμβούλους, να σταματήσουν την αρνητική συμπεριφορά τους απέναντι της Δημάρχου.

Όσον αφορά την υπάλληλο που προσελήφθη ομόφωνα στις 3/5/19 ,μετά από προκήρυξη που έγινε στις 17/4/19, η Δήμαρχος στις 29/6/20 ανέφερε, ότι η πρόσληψή της, ήταν παράνομη

λόγω του ότι δεν έγινε κανονικά προκήρυξη σε εφημερίδες και έγινε μέσω  δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου.

Τελικά μετά από  οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπ.Εσωτερικών  ημ. 26/6/20, αλλά και με απαίτηση της Δημάρχου, προκηρύχτηκε η θέση για Γραμματειακή Υποστήριξη του  Δήμου Λευκονοίκου με αγορά υπηρεσιών στις 30/6/20 και ο προσληφθείς θα αντικαθιστούσε τον αποχωρούντα  Γραμματέα, ο  οποίος να σημειωθεί ότι εργαζόταν  επίσης με αγορά υπηρεσιών.

Έγιναν οι συνεντεύξεις των πέντε ενδιαφερομένων στις 22/7/20 και τελικά επεκράτησαν δύο  και  κατά πλειοψηφία 5 ψήφων έναντι 3, προσελήφθη ένα πρόσωπο.

Η Δήμαρχος, τελικά δεν αποδέχτηκε όπως η προσληφθείσα αντικαταστήσει τον αποχωρήσαντα και δημιουργεί προβλήματα από τις διασυνδέσεις που έχει.

Στις 10/8/20, εμείς οι έξι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποστείλαμε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναφέραμε την συμπεριφορά της Δημάρχου.  Από το Υπουργείο μας απάντησε στις 11/8/2020 ο Γενικός Διευθυντής, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει και δεν χρειάζεται έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Νομικός μας έδωσε γραπτή  γνωμάτευση, ότι σύμφωνα με το άρθρο 54(6) του Περί Δήμων Νόμου 11/1985, όπου αναφέρεται ότι<<εάν δι οιανδήποτε αιτία οιονδήποτε πρόσωπο κατέχον οιανδήποτε των θέσεων των αναφερομένων εις το εδάφιον (1), είναι προσωρινός ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσεως του, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να διορίζει αναπληρωτή, από το υπάρχον προσωπικό,   όπως γίνεται στους Δήμους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως είναι η περίπτωση του Δήμου Αμμοχώστου όπως και του Δήμου Λευκονοίκου, που ως Προσφυγικοί Δήμοι διαθέτουν περιορισμένα έσοδα και κονδύλια,  ο οποίος  αναπληρωτής θα κατέχει τη θέση δι όσον χρόνο το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι ο Δήμος Λευκονοίκου ,ουσιαστικά ευρίσκεται σε κατάσταση δυσλειτουργίας και διάλυσης λόγω της αυθαίρετης ,αυταρχικής, παράνομης συμπεριφοράς και των ενεργειών της Δημάρχου.

Με εκτίμηση

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σωτηρούλα Μυλωνά – Ζαννέτου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Φωκάς Ριρής

Νίκη Χριστοφή

Νικόλας Μπάκας

Βίκη Κτίστη

Σωτήρης Κόκκινος

 

Yπό διάλυση o Δήμος Λευκονοίκου – Καταγγέλλουν την Δήμαρχο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Φουλάρει τις μηχανές για ψηφοδέλτια το ΑΚΕΛ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

 

Ξεχάστε το Βαρώσι όπως το ξέραμε… Ρεύμα και νερό στην πόλη σύντομα, ενώ ανοίγουν καφεστιατόρια [βίντεο – φώτος]

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.