Φόρμα αναζήτησης

Νέο πέναλτι για την ΑΗΚ: 1,85 εκατ. για τη μονάδα 3

Ούτε το χρονοδιάγραμμα του Μαΐου 2019 δεν τηρήθηκε από την ΑΗΚ αναφορικά με την επαναλειτουργία της μονάδας 3 στο Βασιλικό και αυτό θα έχει πρόσθετο κόστος για την Αρχή Ηλεκτρισμού, στη βάση νέας απόφασης της ΡΑΕΚ, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής.
Η μονάδα 3 παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2016, μετά από πυρκαγιά στις 30 Νοεμβρίου, η οποία κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το σύστημα αποθείωσης. Μετά από προσφορές που προκηρύχθηκαν άρχισε η ανακατασκευή της μονάδας αποθείωσης, με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, οι εργασίες παρατάθηκαν και ορίστηκε νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης της νέας μονάδας στο τέλος Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε, παρ’ όλο ότι τα έργα συμπληρώθηκαν και η ΑΗΚ βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας 3, για να διαφανεί αν το σύστημα αποθείωσης λειτουργεί κανονικά, ώστε να παραληφθεί επίσημα το έργο και να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Απόφαση ΡΑΕΚ

Δεδομένης της εκκρεμότητας, η ΡΑΕΚ αποφάσισε στις 2 Ιουλίου 2019 να μην θεωρήσει ανακτήσιμο από την ΑΗΚ (μέσω των λογαριασμών ρεύματος) ποσό 1,85 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο πρόσθετο κόστος καυσίμου που υπολογίστηκε από τον ΔΣΜΚ ότι θα επιβαρυνθεί η ΑΗΚ μέσα στον Ιούνιο, λόγω της μη λειτουργίας της μονάδας 3 (η πιο οικονομική μονάδα της ΑΗΚ) και της υποχρεωτικής χρήσης άλλων, πιο ενεργοβόρων, μονάδων. Με άλλα λόγια, το 1,85 εκατ. ευρώ από τη χρήση άλλων μονάδων θα το πληρώσει η ΑΗΚ από τα ταμειακά της διαθέσιμα και δεν θα το ανακτήσει από τους καταναλωτές, καθώς κρίθηκε ότι είναι δική της ευθύνη η καθυστέρηση στην επαναλειτουργία της μονάδας 3. Νοουμένου ότι, τουλάχιστον, για ένα μέρος του Ιουλίου, επίσης, δεν θα λειτουργήσει κανονικά η μονάδα 3, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, επίσης, θα επιβαρυνθούν τα αποθέματα της ΑΗΚ με ένα πρόσθετο ποσό.
Σημειώνουμε ότι και τον Δεκέμβριο του 2018 η ΡΑΕΚ είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει στην ΑΗΚ να ανακτήσει ποσό περίπου 11 εκατ. ευρώ, το οποίο αναλογούσε στο πρόσθετο κόστος λειτουργίας άλλων μονάδων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019.