Μπορέλ: Είναι σημαντικό να δούμε εποικοδομητική στάση Τατάρ στο Κυπριακό 

Όπως αναφέρουν «λύση του Κυπριακού προβλήματος είναι προς όφελος τόσο της Κύπρου όσο και της ΕΕ στο σύνολό της».