ΜΟΚΑΣ για επιστολή Πιττάτζιη: Καμία συναλλαγή, εκτός αρμοδιότητάς μας

Στην παρούσα περίπτωση, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ύποπτη χρηματοοικονομική συναλλαγή.