Μη επιτρεπτή η πρόσβαση σε παιδότοπους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε παιδότοπους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους του Τμήματος Δασών, ενώ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης.