Φόρμα αναζήτησης

Μέτρα για στέγαση των οικονομικά ασθενέστερων εξήγγειλε ο Πετρίδης

Σειρά μέτρων για την δημιουργία συνθηκών προσιτής στέγασης για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης μιλώντας στο συνέδριο Property Conference για το σήμερα και το αύριο των ακινήτων. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι είναι σταθερή πολιτική του Υπουργείο η επίλυση των προβλημάτων της ανάπτυξης της ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και η δημιουργία συνθηκών προσιτής στέγασης για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων νομοθεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της οικονομίας,  της προστασίας του περιβάλλοντος,  της παροχής ποιοτικής στέγης στον πληθυσμό, αλλά και της χρονικά άμεσης εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Συγκεκριμένα ο Υπουργός αναφέρθηκε στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, στον περί Οδών και Οικοδομών καθώς και στην περί Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, νομοθεσία, οι οποίες όπως είπε είναι βασικές νομοθεσίες που αφορούν την ανάπτυξη και εγγραφή διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.

Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι η βελτίωση του συστήματος παροχής τόσο των πολεοδομικών όσο και των οικοδομικών αδειών είναι μέρος των καθημερινών προσπαθειών του Υπουργείου και ήδη αποτελέσματα είναι ορατά.

Η προσπάθεια για την δημιουργία των ενιαίων αρχών ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προσπάθεια της αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είπε ο Υπουργός θα δώσουν μόνιμες και αποτελεσματικές λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα των σοβαρών καθυστερήσεων στην αδειοδότηση, έλεγχο, έγκριση και εγγραφή των αναπτύξεων.

Στην προσπάθεια αυτή το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Τεχνικό Επιμελητήριο , τους Συνδέσμους Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης,  τα Επιμελητήρια και άλλους σχετικούς Συνδέσμους,  με στόχο τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να είναι συμφωνημένα,  αποδεκτά και άμεσα ορατά. Το Υπουργείο είπε ο Υπουργός, αντιλαμβανόμενο ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα των ακινήτων και οδήγησε στη δημιουργία χιλιάδων αναπτύξεων οι οποίες δεν είχαν ή και δεν έχουν ακόμα όπως πρέπει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της πολιτείας,  ήταν αποτέλεσμα χρονοβόρων, αναποτελεσματικών, πολύπλοκων αλλά ταυτόχρονα και εύκολα παρακαμπτόμενων διαδικασιών προχώρησε στην μελέτη όλων των διαδικασιών με την πρόσκληση και ξένων εμπειρογνωμόνων .

Το Υπουργείο σημείωσε ο Υπουργός προχώρησε σε άμεσες τροποποιήσεις νομοθεσιών,  διαταγμάτων και εντολών του Υπουργού Εσωτερικών, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση σε μεγάλο βαθμό του προβλήματος που συσσωρεύτηκε με τις αναπτύξεις αυτές των δεκάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων και συνεχίζει σταθερά για την ριζική και οριστική επίλυση του προβλήματος.