Φόρμα αναζήτησης

Μέχρι 18/5 αιτήσεις για πάρκα ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας δημοσίευσε χθες το νέο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» και ανακοίνωσε ότι στις 11 Απριλίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 11/4/2019 μέχρι τις 18/5/2019. Για έργα με ισχύ έως και 8 μεγαβάτ (MW) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8 MW θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου, από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 150 MW, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, και τη λειτουργία τους στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ κανόνες. Το πιο πάνω συνολικό όριο δυναμικότητας του σχεδίου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης και ανακοίνωσης από τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Βασικές πρόνοιες:

  • Με το νέο σχέδιο δεν παραχωρείται οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση.
  • Όσοι κατέθεσαν αίτηση με το προηγούμενο σχέδιο και δεν εγκρίθηκαν, μπορούν αντί υποβολής εκ νέου αίτησης να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο σχέδιο.
  • Κριτήρια προτεραιότητας κατά την εξέταση μιας αίτησης: 1. Έργα με άδεια οικοδομής. 2. Έργα με αίτηση για άδεια οικοδομής. 3. Έργα με πολεοδομική άδεια. 4. Έργα με αίτηση για πολεοδομική άδεια. Θα μετρά επίσης η ημερομηνία έκδοσης άδειας ή η ημερομηνία υποβολής αίτησης.
  • Από την έκδοση προκαταρκτικών όρων, ο αιτητής πρέπει εντός 30 ημερολογιακών ημερών να αποδεχθεί τους όρους, να προσκομίσει εγγυητική πιστής εκτέλεσης (20 ευρώ ανά κιλοβάτ, με μέγιστο τις 100.000 ευρώ) και να υποβάλει αίτηση για έκδοση τελικών όρων σύνδεσης.
  • Από την έκδοση τελικών όρων, ο αιτητής θα έχει 30 ημερολογιακές μέρες να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη μεταβατική ρύθμιση.
  • Από την έκδοση τελικών όρων, τα φωτοβολταϊκά πρέπει να τεθούν σε λειτουργία εντός 8 μηνών και τα αιολικά και η βιομάζα σε 12 μήνες.
  • Ένα έργο θα εγκρίνεται εφόσον ο υποσταθμός στον οποίο θα συνδεθεί έχει ανάλογη διαθέσιμη ισχύ. Το κριτήριο της απόστασης από τον υποσταθμό (γράφουμε παραπλεύρως) θα έχει βαρύτητα 50% στη βαθμολογία και το κριτήριο της ωριμότητας άλλο 50%. Ως προς την ωριμότητα, έργα με άδεια οικοδομής παίρνουν 50 βαθμούς, έργα με αίτηση για άδεια οικοδομής 45 βαθμούς (νοουμένου ότι έχουν πολεοδομική ή δεν χρειάζονται πολεοδομική), έργα με πολεοδομική άδεια 35 βαθμούς και έργα με αίτηση για πολεοδομική 10 βαθμούς.

Ζητούν ειδική βαθμολογία

Εξαίρεση των μελών του από τα κριτήρια που θέτει το νέο κρατικό σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε ό,τι αφορά την απόσταση από υφιστάμενους υποσταθμούς μεταφοράς ζητά ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ) από τον υπουργό Ενέργειας. Επιστολή του ΣΑΕΚ προς τον Γιώργο Λακκοτρύπη αποτελείται από 5 σημεία, με το τρίτο να καταγράφει τα εξής: «Στο σημείο που αφορά την απόσταση του έργου από τον υποσταθμό μεταφοράς, θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή διευκρινιστική αναφορά για έργα αιολικής τεχνολογίας, αφού αυτά χωροθετούνται μόνο σε κορυφογραμμές με κατάλληλο αιολικό δυναμικό και όχι σε πεδιάδες. Εκ των πραγμάτων», αναφέρεται στην επιστολή του ΣΑΕΚ, «η απόσταση σε χιλιόμετρα από τους υποσταθμούς είναι πέραν των 10 χιλιομέτρων. Άρα, για να είναι δίκαιη και σωστή η κατανομή βαθμών στην αξιοποίηση των αιολικών πάρκων, θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής αξιολόγησης ή να λαμβάνουν βαθμούς πριμοδότησης».

Το συγκεκριμένο αίτημα του ΣΑΕΚ αφορά το κριτήριο της απόστασης των νέων πάρκων ΑΠΕ από υφιστάμενους υποσταθμούς μεταφοράς το οποίο θα επιφέρει βαθμούς (πριμ) στα πάρκα με τη μικρότερη απόσταση. Συγκεκριμένα, στο νέο σχέδιο αναφέρεται πως τα πάρκα με απόσταση μέχρι 2 χιλιομέτρων από τον υποσταθμό μεταφοράς θα παίρνει 50 βαθμούς, από 2 μέχρι 4 χιλιόμετρα 45 βαθμούς, από 4 μέχρι 6 χιλιόμετρα 35 βαθμούς, από 6 έως 8 χιλιόμετρα 25 βαθμούς, από 8 έως 9 χιλιόμετρα 10 βαθμούς, από 9 έως 10 χλμ 5 βαθμούς και για πάνω από 10 χιλιόμετρα μηδέν βαθμούς.

Μέσω της επιστολής του προς τον κ. Λακκοτρύπη, ο ΣΑΕΚ ζητά επίσης όπως τα (φωτοβολταϊκά) έργα που κατέθεσαν εκπρόθεσμα την εγγυητική πιστής εκτέλεσης στην α’ φάση του προηγούμενου σχεδίου προώθησης ΑΠΕ να μην έχουν δικαίωμα συμπερίληψης στο νέο σχέδιο ή να δεχθούν βαθμούς ποινής.

Μεγάλο ενδιαφέρον για net metering

Τρεις εβδομάδες από την προκήρυξη του νέου σχεδίου επιχορήγησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης, με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net metering), από κονδύλια του Ταμείου ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το ενδιαφέρον που καταγράφεται από τους καταναλωτές είναι πολύ μεγάλο και αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά. Πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι στο εικοσαήμερο που μεσολάβησε από την προκήρυξη του σχεδίου έχουν κατατεθεί 325 αιτήσεις για παραχώρηση της επιδότησης (250 ευρώ ανά κιλοβάτ εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό τα χίλια ευρώ), σε σύγκριση με 100 αιτήσεις που κατά μέσο όρο καταθέτονταν μέχρι πρόσφατα ανά μήνα. Σημειωτέον ότι οι αιτήσεις για την επιδότηση υποβάλλονται μετά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, συνεπώς μιλάμε για 325 νέα συστήματα net metering σε ισάριθμα νοικοκυριά τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Από αυτές, οι 250 αιτήσεις αφορούν νοικοκυριά και 75 ευάλωτα νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί περίπου 13 χιλιάδες οικιακά φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η επιδότηση ευάλωτων καταναλωτών (στους οποίους περιλαμβάνονται λήπτες δημοσίου βοηθήματος και άτομα με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας) αυξήθηκε σε σχέση με το τελικό ποσό. Παραμένει μεν η παραχώρηση 900 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ, όμως η μέγιστη επιτρεπόμενη επιδότηση αυξάνεται από 2.700 σε 3.600 ευρώ.

Για το σχέδιο επιδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στέγης θα διατεθούν συνολικά 5 εκατ. ευρώ.
Λειτουργεί επίσης σχέδιο επιδότησης για όσους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος θα συνδυάσουν την εγκατάσταση net metering και τη θερμομόνωση οροφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι και 3.000 ευρώ. Γι’ αυτό το σχέδιο θα διατεθούν 13 εκατ. ευρώ. Τρέχει, τέλος, και σχέδιο που αφορά μόνο τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστη επιδότηση τα 1.500 ευρώ.