Με τη δεύτερη δόση εμβολιάστηκε η πρώτη ομάδα οδοντιάτρων της Πάφου

Οι ασθενείς προτρέπονται να προσέρχονται στα οδοντιατρεία χωρίς συνοδό, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. ανήλικα άτομα, άτομα με κινητικά προβλήματα, κοκ), οπότε και θα επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός ανά ασθενή.