Με θέσεις και εισηγήσεις πήγε στο προεδρικό η ΣΕΚ – Συνάντηση με Πρόεδρο Αναστασιάδη

Τέθηκαν εισηγήσεις που παραπέμπουν στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων της ανεργίας και της στήριξης των εργαζομένων.