POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Με θέσεις και εισηγήσεις πήγε στο προεδρικό η ΣΕΚ – Συνάντηση με Πρόεδρο ΑναστασιάδηΓια τον κοινωνικό διάλογο που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα σε μια σειρά από θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την κοινωνική πολιτική, ενημέρωσε το Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό την Παρασκευή.

 

Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ είχε μια ωφέλιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπου εξέφρασε ανακούφιση για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Παράλληλα, ανέφερε ο κ. Μάτσας, εξέφρασαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις θέσεις τους για τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εδραιωθεί το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, το κράτος πρόνοιας.

 

Ο Πρόεδρος, είπε, έχει διαβεβαιωθεί ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει κοινωνικός διάλογος αξιοποιώντας τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, σε μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι το συνταξιοδοτικό, ενισχύοντας και τη δυνατότητα πρόσβασης των χήρων. Πρόσθεσε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση που αφορά στο 12%, το λεγόμενο πέναλτι, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο σύνολο των επηρεαζόμενων, και την ίδια στιγμή συζητήθηκε η καθολικότητα που θα πρέπει να λάβει η διαχείριση αυτού του ζητήματος.

 

Συμπληρωματικά, ανέφερε, τέθηκαν εισηγήσεις που παραπέμπουν στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων της ανεργίας και της στήριξης των εργαζομένων και αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η δυνατότητα εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων στο σύνολο τους, στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, έτσι ώστε να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες εμπλοκές σε θέματα που παραπέμπουν είτε στον προϋπολογισμό ή σε άλλα ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν τους εργαζόμενους και την εν γένει κοινωνική πολιτική.

 

Υπόμνημα παρέδωσε η ΣΕΚ

Στις στοχεύσεις της για το 2021 αναφέρεται η ΣΕΚ στο υπόμνημα που παρέδωσε την Παρασκευή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με το υπόμνημα η ΣΕΚ καταγράφει ως μια από τις κορυφαίες της προτεραιότητες, την αναχαίτιση της ανοδικής πορείας της ανεργίας και επαναφορά σε ρυθμούς πλήρους απασχόλησης, στοιχείο απαραίτητο για την ενίσχυση των μισθών και την υιοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού για να διασφαλιστεί αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους.

Παράλληλα αναφέρεται  ότι επειδή η ολοκλήρωση του διαλόγου και η εφαρμογή του κατώτατου μισθού, ορθά διασυνδέεται με την πορεία της ανεργίας και τις συνθήκες που σχετίζονται με την οικονομία, θα μπορούσε να συζητηθεί, στο μεσοδιάστημα, η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα από το 2012.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, σύμφωνα με τη ΣΕΚ, να στηριχθεί η απασχόληση αποτρέποντας τις απολύσεις ως απότοκο και της ενίσχυσης της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων έτσι ώστε να παταχθεί και το πρόβλημα που σχετίζεται με την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία.

Αναφορικά με το ΓεΣΥ, σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση οφείλει να το στηρίξει περαιτέρω, δίδοντας του τα απαραίτητα εργαλεία και στελέχωση του ΟΑΥ και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε αλλοίωση της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ, προστατεύοντας με κάθε τρόπο την οικονομική του βιωσιμότητα.

Ζητείται επίσης δημιουργία του πλαισίου ομαλής μετάβασης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών στην ψηφιοποιημένη οικονομία και αναφέρεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα σημαντική η ρύθμιση της τηλεργασίας μέσω των εργασιακών θεσμίων και στη βάση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας-Πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, αποτρέποντας φαινόμενα απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, εδραιώνοντας παράλληλα τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας.
Η ΣΕΚ εισηγείται επίσης την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα και από την εφαρμογή της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της πρότασης που κατατέθηκε από τη ΣΕΚ και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα περιορίζει την επιβάρυνση της εργασίας και θα ενισχύει την περιβαλλοντική πολιτική φορολογώντας τη ρύπανση.

Τονίζεται επίσης η ανάγκη για επανασχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, δίδοντας έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την πράσινη και γαλάζια οικονομία, την εκπαίδευση, την ιατρική και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Ακόμα σημειώνεται η ανάγκη εφαρμογή υγιούς προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων με γνώμονα την ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της αειφορίας.
Ζητείται επίσης επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με αιχμή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επανασύσταση και ενεργοποίηση των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας και αξιοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους σε ότι αφορά τη διαχείριση και αποτροπή των προβλημάτων που σχετίζονται με την πανδημία.

Άλλο θέμα που εγείρεται είναι η υποβολή εργατικών αιτημάτων για βελτίωση μισθών και  ωφελημάτων μέσα από την πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης καθώς και εισαγωγής  νομοθετικής πρόνοιας για επέκταση τους προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων με στόχο τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την προστασία των εργαζομένων από ασύδοτους εργοδότες.

Ζητείται επίσης ενδυνάμωση της Τριμερούς Συνεργασίας μέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και έναρξη κοινωνικού διαλόγου για επανασχεδιασμό των συνταξιοδοτικών παροχών συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης που κατ’ επανάληψη έχει καταθέσει η ΣΕΚ και επιβεβαιώθηκε και στο υπόμνημα που υποβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2020  για κατάργηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12 %, γνωστής ως πέναλτι. Η ρύθμιση αυτή, αναφέρεται, θα πρέπει να γίνει προς όφελος του συνόλου των επηρεαζομένων και δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποσπασματικά, καθώς μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργούσε περαιτέρω στρεβλώσεις και ενδεχόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές διακρίσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στη σύνταξη χηρείας, ανεξαρτήτως φύλου, είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση και έχει ήδη χαιρετιστεί από τη ΣΕΚ. Σημειώνεται ωστόσο πως, ο καθορισμός δεσμευτικής ημερομηνίας για απόκτηση αυτού του δικαιώματος δημιουργεί προβλήματα ανομοιόμορφης προσέγγισης στους δικαιούχους. Η ΣΕΚ εισηγείται όπως για τους χήρους οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αξιοποίησης αυτού του ωφελήματος, παραχωρηθεί ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου, όπως και οι προϋποθέσεις, μπορούν να τεθούν προς συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η ΣΕΚ αναφέρει ότι κάλεσε την Κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να προβούν με νηφαλιότητα, σύνεση και υπευθυνότητα στις ενδεδειγμένες  ενέργειες για υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, αποτρέποντας οδυνηρές περιπέτειες, αφήνοντας ταυτόχρονα τους κοινωνικούς εταίρους να διαχειριστούν οι ίδιοι ζητήματα κοινωνικοοικονομικής και εργασιακής υφής αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, στη βάση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Η πτώση από ύψος αποτελεί την κύρια αιτία εργατικών ατυχημάτων

Σύσκεψη Πρ. Αναστασιάδη με Επιστημονική Ομάδα ενόψει των πρώτων χαλαρώσεων

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.