Φόρμα αναζήτησης

Με αμβλώσεις, σύμφωνο συμβίωσης και… Σμύρνη το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Αποτέλεσμα ηθικής εκτροπής είναι για τον Αρχιεπίσκοπο οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις αμβλώσεις αλλά και το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Στην πασχαλινή του εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος κάνει λόγο για παρέκκλιση από τις αξίας μας και επιδιωκόμενη αποδόμηση των ηθών του λαού. Τέτοια νομοθετήματα λέει ο Αρχιεπίσκοπος στοχεύουν στην καταστροφή της θρησκευτικής αλλά και της εθνικής συνισταμένης του λαού μας.

Ο προκαθήμενος της εκκλησίας δεν παραλείπει μάλιστα να συμπεριλάβει στο μήνυμα του για την Ανάσταση τόσο την  Τουρκική εισβολή όσο και την μικρασιατική καταστροφή.

Η εγκύλκιος του Αρχιεπισκόπου 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι και το προμήνυμα της δικής μας ανάστασης και μας αποκάλυψε ότι το νόημα της ύπαρξής μας δεν περιορίζεται στον φυσικό αυτόν κόσμο, αναφέρει στην  Εγκύκλιό του για το Πάσχα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β¨.

“Τὸ δράμα τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴν παρακοὴ τῶν πρωτοπλάστων, βρίσκει σήμερα τὴ λύση του. Ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε στὸν κόσμο, ὡς συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, παύει πιὰ νὰ εἶναι φρικτὸς γιὰ τοὺς πιστούς”, σημειώνει.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι η πατρίδα μας άντεξε σε αλλεπάλληλες εισβολές και κατοχές διότι οι πρόγονοι μας δεν σαγηνεύτηκαν από τις υποσχέσεις των κατακτητών και έμειναν προσηλωμένοι στις αξίες και ιδανικά της πίστης και της πατρίδας μας.

Οπως αναφέρει σήμερα παρατηρούνται σε ένα τουλάχιστο, μέρος του λαού μας, σημάδια παρέκκλισης από τις αξίες και τα ιδανικά μας.

“Ἀποδείξεις πολλές: οἱ πιέσεις ἀπὸ κάποιους “δικούς μας”, κόμματα καὶ ἰδιῶτες, γιὰ ἀποδοχὴ μιᾶς ὁποιασδήποτε λύσης· τὰ καθημερινὰ πήγαινε – ἔλα στὰ κατεχόμενα, ὄχι γιὰ προσκύνημα στὶς ἐκκλησίες καὶ στοὺς τάφους τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ γιὰ συναλλαγὲς μὲ τὴν κατοχή, γιὰ διασκεδάσεις, γιὰ χρήση τοῦ παράνομου ἀεροδρομίου· ἡ ποικίλη διαφθορά, ἡ ὁποία ὁδήγησε, τελευταία, στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν Συνεργατισμό, ὁ ὁποῖος προῆλθε ἀπὸ τὸν μόχθο καὶ τὸ ὑστέρημα τοῦ λαοῦ μας”.

Πρόσθεσε ότι “παρέκκλιση ἀπὸ τὶς ἀξίες μας συνιστᾶ καὶ ἡ ἐπιδιωκόμενη ἀποδόμηση τῶν ἠθῶν τοῦ λαοῦ μας, μὲ τὴ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν ἐκτρώσεων, τῆς “ἐπιλογῆς” φύλου, τῆς συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἄλλων παρόμοιων θεμάτων. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ νομοθετήματα αὐτὰ στοχεύουν στὴν καταστροφὴ ὄχι μόνο τῆς θρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς συνισταμένης τοῦ λαοῦ μας. Ἕνας λαὸς ποὺ μάχεται τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγώνα γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίωση, δὲν ὁδηγεῖται στὴν ἀποχαύνωση καὶ στὸν ἐκφυλισμὸ μὲ τέτοια νομοθετήματα. Δὲν μπορεῖ, μὲ κανένα τρόπο, μία ἠθικὴ ἐκτροπὴ νὰ συνιστᾶ πρόοδο οὔτε καὶ ἐκσυγχρονισμό, ὅπως δὲν μπορεῖ ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς εἰρηνευτικὴ ἐπιχείρηση καὶ ἡ σφαγὴ στὴ Σμύρνη ὡς συνωστισμὸς στὴν παραλία”.

Θὰ πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, τονίζει, νὰ καλλιεργήσουμε την εθνική αυτοσυνειδησία και να θωρακιστούμε με τις αιώνιες αξίες στην κορυφή των οποίων είναι η ανάκτηση και προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας.

“Καὶ μ’ αὐτὴ τὴ θωράκιση νὰ ἀγωνιστοῦμε συστηματικά, πρὸς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου ἡ Τουρκία νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Κύπρο καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν πλήρως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ λαοῦ μας καὶ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας”.

Σημειώνει ότι σε αυτόν τον αγώνα θα συμβάλει τα μέγιστα η επιδίωξη σύμπτωσης συμφερόντων με άλλες χώρες της περιοχής, ή με χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή.

“Ἐπιδοκιμάζουμε, πρὸς τοῦτο, καὶ ἐπαινοῦμε τὶς σχετικὲς προσπάθειες ποὺ γίνονται, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία”, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος.

Προσθέτει ότι “με αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀπευθύνουμε καὶ πάλι πρὸς ὅλους τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμό: “Χριστὸς Ἀνέστη”! Χαιρετίζουμε ἰδιαίτερα, μὲ πατρικὴ ἀγάπη, ὅσους βιώνουν ἐντονότερα τὸ ἄλγος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τοὺς ἀγνοουμένους μας καὶ τοὺς συγγενεῖς τους, τοὺς συγγενεῖς τῶν πεσόντων, τοὺς ἐγκλωβισμένους καὶ τοὺς πρόσφυγες κι ὅσους βρίσκονται σὲ προσωπικὲς ἢ οἰκογενειακὲς περιπέτειες”.

“Ἐπαναλαμβάνουμε πρὸς ὅλους ὅτι τὸ μεγάλο μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας εἶναι ὅτι οἱ θλίψεις καὶ οἱ ταλαιπωρίες εἶναι προσωρινές. Ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ καὶ τῶν ἀντίθεων δυνάμεων εἶναι παροδική. Κύριος τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν”, καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος.