Κυρίαρχη η βρετανική μετάλλαξη στην Κύπρο: Σε σύνολο 111 δειγμάτων ανιχνεύθηκε σε όλα!

Έτσι εξηγείται η αυξητική τάση των τελευταίων ημέρων ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων, δεδομένου ότι έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι το βρετανικό στέλεχος είναι πέραν του 50% πιο μεταδοτικό.