Φόρμα αναζήτησης

Λεμεσός: Αυτόματοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές εντός του 2019

Αυτόματοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (ΑΜΚ) θα λειτουργήσουν εντός του έτους στο Δήμο Λεμεσού, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για παραγωγή άριστης ποιότητας κομπόστ από βιο-απόβλητα επιλεγμένων εστιατορίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, η υπογραφή της σύμβασης για σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ΑΜΚ, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την εταιρεία Incotech.

Το έργο, κόστους €164.500, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στο πρόγραμμα ACUA του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο οποίο ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει ως εταίρος.

Μετά από καταγραφή και ανάλυση των υποψήφιων σημείων εγκατάστασης των Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών, όπως και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρξε, ο Δήμος κατέληξε στην επιλογή συγκεκριμένων χώρων, μέσω των οποίων πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.

Συγκεκριμένα, τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου, όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστ και όπου καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου, που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επίσης, άλλα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο, όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν.

Οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε τσιμεντένιο δάπεδο, θα είναι περιφραγμένες και θα συνοδεύονται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, το οποίο θα επιτρέπει την είσοδο μόνο στους κατόχους τους.

Οι κομποστοποιητές θα επεξεργάζονται τα βιο-απόβλητα επιλεγμένων εστιατορίων που δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, με απόλυτα βιολογικό και φυσικό τρόπο. Το παραγόμενο άριστης ποιότητας κόμποστ που θα δημιουργείται θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα για την κάλυψη μέρους των αναγκών των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Όπως, εξάλλου, διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ο Προέδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού, Χάρης Τρίκκης, οι κομποστοποιητές θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του 2019.
ΚΥΠΕ