POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Λάβρος ο δικηγόρος του καθηγητή τέχνης Γ. Γαβριήλ κατά Υπ. Παιδείας: «Με παρακάμπτετε και παραβιάζετε δικαιώματα του πελάτη μου» 

Παρακάμπτουν μέχρι σήμερα τον δικηγόρο του καθηγητή τέχνης και διευθυντή σχολείου Γιώργο Γαβριήλ, εναντίον του οποίου διέταξε πειθαρχική έρευνα το Υπουργείο Παιδείας μετά και τη δημοσίευση έργων τέχνης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, προσάπτοντας του κατηγορίες για δυσφήμηση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας με βάση νομοθεσία του 1969.

Επτά μήνες μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου στον Γιώργο Γαβριήλ από τον ερευνώντα λειτουργό που διόρισε το Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, το δικαίωμα του καθηγητή τέχνης και διευθυντή σχολείου να έχει τη δέουσα εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν έγινε σεβαστό. Αντί αυτού, επιμένουν να τον υποβάλουν σε μια «συνεχιζόμενη ψυχολογική πίεση απευθυνόμενοι κατ’ επανάληψη στον ίδιο προσωπικά ενώ εκτελεί τα καθήκοντα του ως εκπαιδευτικός, υποχρεώνοντας τον να παραλαμβάνει και να υποβάλει ο ίδιος προσωπικά την από 25/9/2020 μέχρι και σήμερα σχετική αλληλογραφία». Και αυτό παρά την ενημέρωση του ερευνώντα λειτουργού από το δικηγορικό γραφείο Λάκης Ν. Χριστοδούλου Δ.Ε.Π.Ε στις 9/10/2020 ότι ανέλαβε την εκπροσώπηση του κ. Γαβριήλ, όπου ζήτησε ρητώς όπως οποιαδήποτε αλληλογραφία και επικοινωνία με τον πελάτη του, να γίνεται μέσω του δικηγορικού γραφείου.

Το δικηγορικό γραφείο εντοπίζει σωρεία παραβιάσεων γενικών αρχών και δικαιωμάτων του Γιώργου Γαβριήλ από μια ατέρμονη διαδικασία που συνεχίζει με τρόπο καταχρηστικό και παράτυπο με στόχο την ενοχοποίηση του. Μάλιστα σε επιστολή του προς τον ερευνώντα λειτουργό το δικηγορικό γραφείο διερωτάται «με ποιο τρόπο προέκυψε εκ των υστέρων αυτό το επιπλέον μαρτυρικό υλικό κατηγορίας με αριθμό 45 νέων τεκμηρίων και ποιος έχει παρέμβει ώστε να το εμφανίσετε εσείς ως ο Ερευνώντας Λειτουργός στο παρόν στάδιο, αφού ο πελάτης μας έχει ήδη απαντήσει γραπτώς».

«Τα δεδομένα αυτά», τονίζει στην επιστολή του το δικηγορικό γραφείο, «είναι προγενέστερα της έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας και ως εκ τούτου ήταν εξαρχής στη διάθεση σας, αφού αποτελούν κατά κύριο λόγο, εσωτερικά έγγραφα και/ή εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το συμπέρασμα ότι, η νέα αυτή «επανέναρξη» της πειθαρχικής διαδικασίας και μάλιστα ως η δική σας παραδοχή, είναι το αποτέλεσμα οδηγιών από τρίτο πρόσωπο και/ή την Νομική Υπηρεσία, με σκοπό να ενοχοποιηθεί και εν συνεχεία να καταδικαστεί ο πελάτης μας σε αυτή τη πειθαρχική διαδικασία την οποία η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου επιμένει να προωθεί όλους αυτούς τους μήνες. Έρχεστε δηλαδή να προσκομίσετε εκ των υστέρων τεκμήρια τα οποία ήταν εξαρχής στην διάθεση σας και τα οποία παραλείψατε να του παρουσιάσετε εξαρχής μαζί με τα υπόλοιπα 21 τεκμήρια».

«Με τον τρόπο αυτό», σημειώνει, «γίνεται ανεπίτρεπτη προσπάθεια να διαφοροποιηθεί εν μέσω της διαδικασίας το πειθαρχικό κατηγορητήριο μέσω των γεγονότων τα οποία παρουσιάζετε, ώστε να στοιχειοθετηθούν αυτές με διαφορετικό τρόπο από ότι προωθήθηκε εξαρχής, πάντα στη προσπάθεια, όπως τουλάχιστον εμείς αντιλαμβανόμαστε, να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της ενοχοποίησης πειθαρχικά του πελάτη μας».

«Λάβατε οδηγίες από την Νομική Υπηρεσία»

«Παραβιάζοντας τα δικαιώματα του πελάτη μας», προσθέτει, «αφού έχετε λάβει την γραπτή απάντηση και τα σχετικά τεκμήρια προς υπεράσπιση μας μέσω της Επιστολής μας ημερ. 20/11/2020, μετά από οδηγίες που μας λέτε ο ίδιος ότι λάβατε από την Νομική Υπηρεσία, ως αν ο Γενικός Εισαγγελέας να είναι ο ερευνών λειτουργός και όχι εσείς προσωπικά, επανέρχεστε ώστε να στρέψετε αλλού τη διερεύνηση των δύο κατηγοριών που εκκρεμούν ενάντια στον πελάτη μας και/ή να στηρίξετε τις κατηγορίες με άλλο τρόπο».

«Λειτουργείτε», συνεχίζει, «με τρόπο που δημιουργείτε μια αέναη διαδικασία, διευρύνοντας το μαρτυρικό υλικό, άγνωστο μέχρι πότε, αφού με την ίδια, δική σας ή του εντολέα σας, λογική, θα μπορούσατε να επανέλθετε, αφού απαντήσουμε και αυτή τη φορά, με άλλα 45 νέα τεκμήρια».

«Η πρακτική αυτή που ακολουθήσατε», υπογραμμίζει, «με την εκ των υστέρων παρουσίαση τεκμηρίων και την εκ νέου κλήση του υπό διερεύνηση εκπαιδευτικού να απαντήσει στις ίδιες κατηγορίες, με τον τρόπο μάλιστα και την αιτιολογία που έγινε («λάβατε οδηγίες από την Νομική Υπηρεσία»), αποτελεί κατά την άποψη μας προφανέστατη «Παράβαση ουσιώδους τύπου» στην εκκρεμούσα πειθαρχική διαδικασία».

Παραβιάζεται η Αρχή της Μη Αυτοενοχοποίησης

Στην επιστολή του προς τον ερευνώντα λειτουργού το δικηγορικό γραφείο αναφέρει ότι παραβιάζεται και η «Αρχή της Μη Αυτοενοχοποίησης», αφού όπως υποστηρίζει «εύλογα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι με διαφορετικό τρόπο θα απαντούσε στις κατηγορίες ο υπό διερεύνηση εκπαιδευτικός και/ή διαφορετικά θα τον συμβούλευε ο δικηγόρος του, εάν είχαν υπόψιν τους και τα 66 συνολικά τεκμήρια και όχι μόνο τα πρώτα 21 τα οποία του παρουσιάσατε στις 4/11/2020».

Ενάντια σε Γενικές Αρχές

«Είναι», κατά την άποψη του δικηγορικού γραφείου, «ενάντια στις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και της Καλής Πίστης του Διοικούμενου, εν προκειμένω του υπό πειθαρχική διερεύνηση Εκπαιδευτικού, η «επανέναρξη της διαδικασίας» αυτής με την υποβολή, πέντε μήνες μετά που ο υπό διερεύνηση λειτουργός έχει ήδη απαντήσει στις κατηγορίες, νέου μαρτυρικού υλικού».

«Αξιοσημείωτο είναι ότι», προσθέτει, «ενώ έχει τεθεί ενώπιον του πελάτη μας το μαρτυρικό υλικό στο οποίο στηρίξατε τις κατηγορίες, επανέρχεστε μετά από ‘κλήση της Νομικής Υπηρεσίας’ ώστε να προσθέσετε διπλάσια τεκμήρια / μαρτυρικό υλικό προς υποστήριξη των ίδιων δύο κατηγοριών, καλώντας τον να απαντήσει εκ νέου σε αυτές.

Παραβιάζεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

«Χαλκεύεται», σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο, «με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα του πελάτη μας στην υπεράσπιση του στα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία του αποδίδονται και την τέλεση των οποίων εσείς ο ίδιος διερευνάτε ως Ερευνών Λειτουργός. Κατά την άποψη μας, ουσιαστικά παραβιάζετε με τον τρόπο αυτό και το δικαίωμα του υπό πειθαρχική διερεύνηση προσώπου να τοποθετηθεί τελευταίος σε όσα του προσάπτονται».

«Αυτό είναι απαράδεκτο διαδικαστικά», υπογραμμίζει, «αφού παραβιάζει και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου, και γίνεται, με σκοπό να τον «ενοχοποιήσετε» και/ή να τεκμηριώσετε τις ίδιες κατηγορίες με διαφορετικό τρόπο, αφού προφανώς δεν έχει επιτευχθεί αυτό με τα μέχρι τώρα τεκμήρια (1 – 21) τα οποία μας παρουσιάσατε και τα οποία έχουν σχολιασθεί στις 20/11/2020 με αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά».

«Επίσης όπως παραδέχεστε, είναι καθ΄ υπόδειξη τρίτων και το αποτέλεσμα παρέμβασης αναρμοδίου οργάνου στο έργο σας, εν προκειμένω της Νομικής Υπηρεσίας γεγονός ανεπίτρεπτο διαδικαστικά», αναφέρει.

Η διαδικασία πάσχει νομικά

«Συνεπώς», καταλήγει, «η νέα αυτή διαδικασία πάσχει νομικά και παρασύρει στο σύνολο της την συνεχιζόμενη πειθαρχική διαδικασία στην παρανομία. Με την ενέργεια σας αυτή έχετε μολύνει την διερεύνηση η οποία σας έχει ανατεθεί με αποτέλεσμα, κατά την άποψη μας αυτή να είναι πιστεύουμε ακυρώσιμη ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής. Επί όλων των πιο πάνω παρανομιών και/ή παρατυπιών στην διαδικασία, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στον δέοντα χρόνο, παραθέτοντας σχετική νομολογία των δικαστηρίων μας».

Απάντηση καθηγητή Τέχνης Γιώργου Γαβριήλ προς Υπουργείο Παιδείας: «Η τέχνη αποτελεί την υπέρτατη ελεύθερη έκφραση»

Από τα έργα τέχνης στράφηκαν στο εθνικό φρόνημα του Γιώργου Γαβριήλ – Σε Ιερά Εξέταση μετατρέπεται το Υπουργείο Παιδείας;

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.