Φόρμα αναζήτησης

Κυβερνητικές κατοικίες: Ονόματα, ποσά και…εξώσεις!

Απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν συχνά πολίτες για τους ενοίκους των πετρόκτιστων -ισογείων αλλά και διώροφων- κυβερνητικών κατοικιών πλησίον του Προεδρικού Μεγάρου (Άγιοι Ομολογητές, δρόμος Ερυθρού Σταυρού), όπως ποιοι διαμένουν, με τι καθεστώς και ύψος ενοικίου, δίνει η Υπουργός Μεταφορών με επιστολή της προς τη Βουλή μετά από ερώτημα που της απηύθυνε ο βουλευτής Γ. Περδίκης. Στην επιστολή της η Υπουργός επισυνάπτει πίνακα με συνολικά 16 κατοικίες (12 διώροφες και τέσσερις ισόγειες 6-7 δωματίων, όλες με γκαράζ) στον οποίο δίνεται αναλυτική περιγραφή του εμβαδού τους, ως επίσης το όνομα του χρήστη, λεπτομέρειες επί του συμβολαίου μίσθωσης και το ύψος του ενοικίου. Όπως προκύπτει από τις 16 κατοικίες για τέσσερις το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία ζητώντας την ανάκτησή τους. Οι δύο έχουν ήδη ανακτηθεί, ενώ για τις άλλες δύο τρέχει διαδικασία έξωσης. Όσον αφορά τις ανακτηθείσες, η πρώτη αφορά διώροφη κατοικία επτά δωματίων με γκαράζ. Το κτήριο αναπαλαιώνεται από συνεργείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων με τις εργασίες να αναμένεται να περατωθούν τέλος του έτους, οπόταν και θα στεγαστεί ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Μια δεύτερη ισόγεια κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ παραδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2019. Χρήστης της ο Χαρ. Κουκκουλαρίδης με το Υπ. Μεταφορών να σημειώνει πως «υπογράφηκε συμφωνητικό με την κ. Ηβ. Κουκκουλαρίδου για παραμονή στην οικία μέχρι τέλος Μαρτίου, οπόταν και θα παραδώσει την οικία». Το ύψος του μισθώματος ανερχόταν σε 77,91 ευρώ.
Το ποσό αυτό αφορά το ύψος μισθώματος για, σχεδόν, όλες τις κατοικίες που παραχωρήθηκαν με μίσθωση μέχρι τον Μάρτιο του 2014, οπόταν και το ενοίκιο αναθεωρήθηκε στα 450 – 465 ευρώ μηνιαίως ή 500 ευρώ ετησίως, αναλόγως χρήστη.

 

Προς έξωση
Όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις που ζητείται η ανάκτησή τους αφορά:

-Αρ. Κατοικίας 39: Η εν λόγω διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε το 1961 στον Α. Μυριανθόπουλο. Υπάρχει συμβόλαιο από 1/5/1970 – 30/4/1971. Σύμφωνα με τα σχόλια της υπουργού, ο χρήστης απεβίωσε το 1986 και διαμένει περιοδικά (όποτε έρχεται από την Ελλάδα) η σύζυγός του. Στις 1/3/2014 στάληκε επιστολή στην κ. Μυριανθοπούλου για αναθεώρηση του μηνιαίου ενοικίου με βάση το αγοραίο ενοίκιο που υπολογίστηκε αττό το Τμήμα Κτηματολογίου, το οποίο ανέρχεται σε 465 ευρώ το μήνα. «Η κ. Μυριανθοπούλου αρνήθηκε να καταβάλει το αναθεωρημένο ενοίκιο και πληρώνει μόνο το παλιό ενοίκιο (77,91 το μήνα). Στις 27/1/2015 η υπόθεση στάληκε για περαιτέρω χειρισμό και έξωση στον γενικό εισαγγελέα» καταγράφεται στον σχετικό πίνακα. Την υπόθεση χειρίζεται ιδιώτης δικηγόρος. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή της κ. Αναστασιάδου προς τη Βουλή «το δικαστήριο έχει επιφυλάξει την απόφασή του στις 31/1/2019» ωστόσο δεν υπάρχει νέα ενημέρωση παρελθούσης της ημερομηνίας.

-Αρ. Κατοικίας 40: Η εν λόγω διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε το 1971 στον Σ. Πιτσιλλίδη (δεν υπάρχει συμβόλαιο) ο οποίος απεβίωσε εδώ και αρκετά χρόνια και στη κατοικία διαμένει η σύζυγός του και ο υιός του. Στις 1/3/2014 στάληκε επιστολή στην κ. Πιτσιλλίδου για αναθεώρηση του μηνιαίου ενοικίου με βάση το αγοραίο ενοίκιο που υπολογίστηκε σε 450 ευρώ το μήνα «ωστόσο αρνήθηκε να καταβάλει το αναθεωρημένο ενοίκιο και πληρώνει μόνο το παλιό ενοίκιο. Στις 5/6/2014 η υπόθεση στάληκε για περαιτέρω χειρισμό και έξωση της κυρίας Πιτσιλλίδου στον γενικό εισαγγελέα». Την υπόθεση χειρίζεται, επίσης, ιδιώτης δικηγόρος.

Σε κυβερνητική κατοικία πλησίον του Προεδρικού διαμένει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, επίτιμος πρόεδρος της ΕΔΕΚ Β. Λυσσαρίδης. Η διώροφη κατοικία επτά δωματίων του παραχωρήθηκε το 1990 χωρίς συμβόλαιο. Από 1/5/1990 – 1/3/2014 το ποσό του ενοικίου ανερχόταν σε 77,91 ευρώ ενώ από 1/3/2014 στα 450 ευρώ μηνιαίως. Μεταξύ των χρηστών είναι, επίσης, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου (τα έξοδα αναπαλαίωσης της κατοικίας πληρώθηκαν από την ίδια) με ενοίκιο 500 ευρώ ετησίως, το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης που επίσης αναπαλαίωσε το κτήριο με δικά του έξοδα (ενοίκιο 500 ευρώ ετησίως). Περαιτέρω σε διώροφη κατοικία στεγάζεται η Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Όπως σημειώνεται η υπουργική απόφαση χρήσης (δεν υπάρχει συμβόλαιο) αφορούσε μέχρι και το 1989. Το ενοίκιο ανέρχεται σε 20,50 ευρώ το μήνα, ενώ όπως προκύπτει, παρά την αποδοχή της Αρχιεπισκοπής αιτήματος μεταστέγασης της Πορείας σε δικό της χώρο για να αξιοποιηθεί διαφορετικά η κυβερνητική κατοικία, το συμβούλιό της αρνείται να μεταστεγαστεί και παραμένει εκεί. Δύο κατοικίες αξιοποιούνται από την ΚΥΠ, σε μια διαμένει ο επιτελάρχης της ΕΦ και σε μια στεγάζεται το Σώμα Προσκόπων (500 ευρώ ετησίως). Επίσης, χρήστης κατοικίας εμφανίζεται ο Κ. Ζ. Αχιλλείδης με απόφαση Υπουργικού (150 ευρώ μηνιαίως), ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος (δωρεάν) και η Ένωση Κοινοτήτων (500 ευρώ ετησίως). Τέλος, μια κατοικία εντός του στρατοπέδου επί της Προδρόμου αξιοποιείται από την ΕΦ.