Κορωνοϊός: Ξόδεψε πολλά ή λίγα η κυβέρνηση;

Δεν είδαμε να γίνονται επενδύσεις, σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, που θα ενισχύσουν ουσιαστικά και μακροχρόνια το γενικό σύστημα υγείας