POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Κορωνοϊός: Τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και εργοδότεςΜέτρα στήριξης της απασχόλησης και των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τις συνέπειες των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊού, το κόστος των οποίων αποτιμάται στα €159 εκατομμύρια, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται χορήγηση άδειας σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που θα παραμείνουν στο σπίτι για την φροντίδα των παιδιών τους, καταβολή κλιμακωτού ανεργιακού σε όσες επιχειρήσεις αναστείλουν τις εργασίες τους, ή υποστούν 25% μείωση του τζίρου τους λόγω των μέτρων προστασίας του κορωνοϊού, επίδομα ασθενείας, καθώς και καταβολή των απολαβών όσων εργάζονταν στα απογευματινά επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

ΠτΔ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κύπρος – Τα μέτρα που ανακοίνωσε

Σε δηλώσεις ύστερα από την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση του πακέτου μέτρων για την οικονομία, η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε μάλιστα πως η καταβολή αυτών επιδομάτων και των παροχών θα γίνεται με απλοποιημένες και συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή δεν θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που μέχρι σήμερα ισχύουν αλλά θα είναι ταχύτερες, απλές έτσι ώστε τα επιδόματα να φτάσουν στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν.

Χορήγηση ειδικής άδειας σε γονείς που εργάζονται τον ιδιωτικό τομέα

Για τους γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με παιδιά μέχρι και 15 ετών και θα πρέπει να πάρουν άδεια για την φροντίδα τους, η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως η ειδική άδεια θα έχει στο παρόν στάδιο διάρκεια 4 εβδομάδων και στην οποία δεν θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε αργίες θα παραχωρείται επίδομα με ανώτατο μισθό τις €2.500.

Για γονέα με μισθό μέχρι €2,500 για τα πρώτα €1.000 θα καταβληθεί επίδομα ειδικής άδειας σε ποσοστό 60%, ενώ για τα επόμενα €1.000€ θα καταβληθεί επίδομα 40%.

Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών η αναλογία διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.

Διευκρίνισε ότι η άδεια θα παραχωρείται σε ένα από τους δύο γονείς και αν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως.

Τα μέτρα του ΥΠΟΙΚ για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Αν ο ένας φορέας εργάζεται και συμμετέχει σε σχέδιο αναστολής εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός αν ο άλλος γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος από τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι η υπό άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται αν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει τη τηλε-εργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και αν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτή τη βοήθεια οι γιαγιάδες και οι παππούδες.

Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, ενώ δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας παιδιού σε περίπτωση προσώπων με αναπηρίες, είπε.

Εξάλλου, η περίοδος της ειδικής άδειας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης, που σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματά τους θα είναι ως να είναι εργαζόμενοι.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως για τον δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι πρέπει να προέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για την φροντίδα των παιδιών τους θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον προϊστάμενο τους.

Το κόστος του Σχεδίου αυτού εκτιμάται σε €20 εκατ. για περίοδο ενός μηνός.

Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και στήριξης τζίρου επιχειρήσεων

Για όσες επιχειρήσεις έχει ληφθεί απόφαση να αναστείλουν τις εργασίες τους και για όσες συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% εφαρμόζεται σχέδιο αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι να λάβουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.

Το ανεργιακό επίδομα είναι περίπου 60% του μισθού. Το κόστος του σχεδίου ανέρχεται σε €110 εκατ.

Κορωνοϊός: Ποιες επιχειρήσεις αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους

Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων με δαπάνη €10 εκατομμυρίων

Εξάλλου, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα αποφασίστηκε ότι θα επιδοτείται το 70% του μισθολογικού κόστους του υπαλλήλου υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες αυτές διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%.
Οι προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη.

Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας

Εξάλλου, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, αποφασίστηκε καταβολή επιδόματος το οποίο θα ισούται με τις πλήρεις απολαβές που λάμβαναν και αφορά σε περίπου 5.000 άτομα που απασχολούνται σε απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμου και Νεολαίας.

Το σχέδιο αφορά μουσικά σχολεία, αθλητικά σχολεία κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης, επιμορφωτικά κέντρα, προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, απογευματινά και βραδινά προγράμματα τεχνικών σχολών και το πρόγραμμα δράσης σχολικής και κοινωνικής ένταξης και οποιαδήποτε άλλα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας.

Το κόστος του σχεδίου αποτιμάται στα €3 εκατομμύρια.

Επίσης αποφασίστηκε η καταβολή επιδόματος ασθενείας κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας και μη επιδείνωσης τους.

Το σχέδιο αυτό αφορά επίσης περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών δηλαδή μπουν σε καραντίνα, ή σε αυτοπεριορισμό, καθώς και πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, το κόστος του σχεδίου ανέρχεται σε €16 εκατ. γα κάθε 20.000 εργαζόμενους.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ακόμη πως για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων το επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τους μισθωτούς, δηλαδή από την τέταρτη ημέρα αντί από την ένατη όπως ισχύει σήμερα, ενώ αποφασίστηκε η επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολή ενστάσεων στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Τέλος, ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε η δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα που έχουν ανάγκη σε περίπτωση κατά την οποία βρίσκονται απομονωμένοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.