Κοινό διάβημα ΕΣΚ – Basın Sen για τον Σενέρ Λεβέντ σε ομοσπονδίες δημοσιογράφων

Όλες οι διώξεις που υπέστη και συνεχίζει να υπόκειται ο Τ/κ δημοσιογράφος συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας έκφρασης, σημειώνεται.