Φόρμα αναζήτησης

Και μικρότερα φωτοβολταϊκά στη μεταβατική

Με απόφασή της στις 18 Δεκεμβρίου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της, η ΡΑΕΚ διευκολύνει την ένταξη μικρών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη μεταβατική ρύθμιση για την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, ώστε το ταχύτερο δυνατό παραγωγοί ηλεκτρισμού να συμβληθούν με αδειούχους προμηθευτές ρεύματος και να διαθέσουν την παραγωγή τους στο πλαίσιο διμερών συμβολαίων. Η απόφαση διευκολύνει κατ’ επέκταση τους επτά αδειοδοτημένους προμηθευτές να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες ηλεκτρισμού και να τις διαθέσουν σε καταναλωτές, επίσης μέσω διμερών συμβολαίων.

Αυτό που αλλάζει με τη νέα απόφαση της ΡΑΕΚ είναι το όριο (κατώφλι) της ισχύος που πρέπει να διαθέτει κάθε παραγωγός που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού. Βάσει παλαιότερης απόφασης της ΡΑΕΚ, το όριο αυτό ήταν τα 4,5 μεγαβάτ, κάτι που σημαίνει πως οι μικροί παραγωγοί που αδειοδοτήθηκαν ή θα αδειοδοτηθούν το επόμενο διάστημα, με δυνατότητα παραγωγής κάτω από 4,5 μεγαβάτ, δεν θα μπορούσαν να συμβληθούν με προμηθευτές και να πωλήσουν την παραγωγή τους. Με τη νέα απόφαση της ΡΑΕΚ, το κατώφλι κατεβαίνει στο 1 μεγαβάτ, κάτι που αυτόματα αυξάνει τον αριθμό των παραγωγών που θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική ρύθμιση, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού (ανταγωνιστική αγορά), κάτι που υπολογίζεται να συμβεί περί τα τέλη του 2020 ή –το πιθανότερο- εντός του 2021.
Όπως αναφέρει η ΡΑΕΚ στην απόφασή της, από τα στοιχεία που υπέβαλε ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ-ΑΗΚ) προκύπτει πως αν παρέμενε το όριο των 4,5 μεγαβάτ μόνο επτά έργα, συνολικής δυναμικότητας 38 μεγαβάτ, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη μεταβατική ρύθμιση. Η ίδια η ΡΑΕΚ σημειώνει στην απόφασή της ότι «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών να δύνανται να συμμετάσχουν στη μεταβατική ρύθμιση, έτσι ώστε οι ανεξάρτητοι αδειοδοτημένοι προμηθευτές να δύνανται να διαβουλευθούν τη σύναψη διμερούς σύμβασης με περισσότερους παραγωγούς ΑΠΕ».

Όπως ήδη έγραψε ο «Πολίτης», το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφερε επιπλέον κίνητρα στους παραγωγούς από ΑΠΕ να επιδιώξουν την ένταξή τους στη μεταβατική ρύθμιση για την αγορά ηλεκτρισμού (σε κάποιου είδους ανταγωνισμό, δηλαδή) αντί να πωλούν την ισχύ τους στην ΑΗΚ -μέχρι την έναρξη της ανταγωνιστικής αγοράς- έναντι του εκάστοτε κόστους αποφυγής (το κόστος καυσίμου της ΑΗΚ, σε γενικές γραμμές), το οποίο σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 12 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό στις 5 Δεκεμβρίου για τη δεύτερη φάση του σχεδίου προώθησης έργων ΑΠΕ προσετέθη πρόνοια για πριμοδότηση όσων έργων θα υποβάλουν εμπρόθεσμα διμερές συμβόλαιο με αδειοδοτημένο προμηθευτή στη μεταβατική ρύθμιση. Όσα έργα επιλέξουν να βγουν στον ανταγωνισμό με διμερές συμβόλαιο με προμηθευτή θα λάβουν και τους 20 βαθμούς που προβλέπονται για το κριτήριο του μεγέθους των πάρκων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση στη βάση του συγκεκριμένου κριτηρίου, σε πάρκα κάτω από 1MW θα δίνονται 20 βαθμοί, από 1 έως 4 ΜW 15 βαθμοί, από 4 έως 6MW 10 βαθμοί, από 6 έως 8MW 5 βαθμοί και από 8 έως 10MW μηδέν βαθμοί.