Κατέθεσαν Σ. Χάσικος και Ε. Μαύρου στην Ερευνητική Επιτροπή των Πολιτογραφήσεων

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε ακρόαση οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται με το πρόγραμμα της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.