Φόρμα αναζήτησης

Οι κακοί εκπαιδευτικοί και τα σχέδια που πάνε κι έρχονται 30 χρόνια

Πονά το κεφάλαιο που άνοιξε προ ημερών ο Υπ. Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης και αφορά στην επάρκεια ή ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών. «Υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ψυχολογικά προβλήματα», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «υπάρχουν προβληματικοί εκπαιδευτικοί, που είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν να σταθούν μέσα στις τάξεις». Μόνο που ανάλογη αναφορά είχε κάνει για το ίδιο θέμα προ 30ετίας και ο τότε Υπ. Παιδείας Χριστόφορος Χριστοφίδης, επί διακυβέρνησης Γιώργου Βασιλείου σημειώνοντας, τότε, ότι δεν ήταν πολλοί οι ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί (περί τους 300) και «τους θκιακλίζουμεν ποτζει ποδά». Η φράση που επέλεξε ο Χρ. Χριστοφίδης (σ.σ. απεβίωσε πρόσφατα) υπονοώντας ότι τόσο το Υπ. Παιδείας όσο και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας απλώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μεταθέτοντάς τους σε άλλες σχολικές μονάδες, έμεινε στην ιστορία!

Μετά από πάροδο δεκαετιών το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, με το Υπ. Παιδείας να παρουσιάζει – όποτε αναλαμβάνει νέος Υπουργός – και μια νέα πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Η κατάληξη των δεκάδων προτάσεων για το σύστημα αξιολόγησης… είναι σε κάποιο συρτάρι. Εκεί εξάλλου βρίσκονται και οι φάκελοι των εκπαιδευτικών με τις βαθμολογίες τους που αγγίζουν – σχεδόν για όλους – το «άριστα». «Με βαθμολογία 35 και 36 το επιχείρημα περί ανεπάρκειας δεν ευσταθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στον «Π» εκπαιδευτικός, θέτοντας θέμα για τις βαθμολογίες των επιθεωρητών, αλλά και στήριξης της οποίας θα έπρεπε να τυγχάνουν όσοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα ή είναι λιγότερο επαρκείς. Επί του συγκεκριμένου εστιάζονται εξάλλου και οι περισσότερες διαφωνίες/επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες ζητούν ξεκάθαρες διαδικασίες. Αποτέλεσμα… φαύλος κύκλος και στη μέση τα παιδιά!

Το 2016 η τελευταία

Η τελευταία πρόταση του Υπ. Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και σε αυτήν γινόταν εκτενής αναφορά στους ανεπαρκείς εκπαιδευτικούς. Υιοθετείτο δηλαδή ξεκάθαρη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας εκπαιδευτικών, ενώ στόχος ήταν η εφαρμογή της από τη σχολική χρονιά 2018-2019. Μόνο που ο στόχος δεν θα υλοποιηθεί, καθώς ο νέος Υπ. Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης διόρισε νέα επιτροπή για να μελετήσει το θέμα και να υποβάλει πρόταση (ενδεχομένως την ίδια αλλά με διαφοροποιήσεις) για συζήτηση με τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ). Όσο για την πρόταση που ετοιμάστηκε επί υπουργίας Κώστα Καδή, φιλοδοξούσε (όπως και πολλές άλλες που προηγήθηκαν) να εξορθολογήσει μια κορυφαίας σημασίας πολιτική και να διορθώσει τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο λειτουργεί αμετάβλητο εδώ και 40 χρόνια. «Κατά γενική ομολογία, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σήμερα γίνεται με έναν μονοδιάστατο, ισοπεδωτικό και αναχρονιστικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη και τα κίνητρα για να βελτιώνονται συνεχώς», επεσήμανε τότε το Υπ. Παιδείας, προσθέτοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις περιπτώσεις των ανεπαρκών εκπαιδευτικών.

Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα

Στην εν λόγω πρόταση καθοριζόταν σαφής διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι σε περίπτωση υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας, θα υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνεται απόφαση για τερματισμό υπηρεσιών ή απόλυση από την δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, όχι μόνο έκτακτου αλλά και μόνιμου εκπαιδευτικού λειτουργού, εφόσον προηγηθεί διαδικασία στήριξης. Η υπηρεσιακή ανεπάρκεια θα αποδεικνύεται μέσα από τη βαθμολογία βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις απόφασης για τερματισμό των υπηρεσιών/απόλυσης εκπαιδευτικών λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας, αυτοί θα διαγράφονται από τον κατάλογο διοριστέων ή/και διορισίμων και δεν θα έχουν δικαίωμα επανεγγραφής. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση γενικά, στην πρόταση αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση θα είναι πολυδιάστατη και θα εφαρμόζονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια. Αναφερόταν ακόμη ότι η αξιολόγηση θα είναι συμμετοχική, αφού θα γίνεται από τρεις αξιολογητές, ενώ και ο ίδιος ο αξιολογούμενος θα συμμετέχει στην όλη διαδικασία, μέσω της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Η συζήτηση της συγκεκριμένης πρότασης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ…

Επτά εκτός εκπαίδευσης

Ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια εκτός εκπαίδευσης, λόγω ανεπάρκειας/ανικανότητας και αυτοί δεν ήταν μόνιμοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ΕΕΥ απέλυσε πέρσι τέσσερις επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς και τρεις αντικαταστάτες/συμβασιούχους. Λόγω, ωστόσο, νομοθετικού κενού – το οποίο χρήζει ρύθμισης – οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν διαγράφονται από τους καταλόγους διοριστέων, οπότε δεν αποκλείεται να επανέλθουν στην εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι η ανεπάρκεια εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα των εκπαιδευτικών (καθώς αφορά μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους) και τυγχάνουν χειρισμού από την ΕΕΥ, ενώ η διαδικασία που ακολουθείται καταγράφεται αναλυτικά – κάθε χρόνο – στην ετήσια έκθεσή της. Στην τελευταία, του 2016, αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη εάν διαπράξουν αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και εάν ενεργήσουν ή παραλείψουν κάτι κατά τρόπον που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικού λειτουργού. Οι πειθαρχικές ποινές, που προνοούνται στον Πειθαρχικό Κώδικα, είναι οι ακόλουθες: επίπληξη, αυστηρή επίπληξη, πειθαρχική μετάθεση, διακοπή ετήσιας προσαύξησης, αναβολή ετήσιας προσαύξησης, χρηματική ποινή μη υπερβαίνουσα τις απολαβές τριών μηνών, υποβιβασμός στη μισθολογική κλίμακα, υποβιβασμός σε κατώτερη θέση ή βαθμό, αναγκαστική αφυπηρέτηση, απόλυση. Κατά τη διάρκεια του 2016, παραπέμφθηκε στην ΕΕΥ για εκδίκαση μία πειθαρχική υπόθεση εναντίον εκπαιδευτικού λειτουργού Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία όμως επιστράφηκε στην αρμόδια αρχή, γιατί σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία έπρεπε να εκδικαστεί συνοπτικά. Μια άλλη υπόθεση που παραπέμφθηκε για επιβολή πειθαρχικής ποινής, μετά από καταδίκη του εκπαιδευτικού από το Επαρχιακό Δικαστήριο, δεν ολοκληρώθηκε γιατί καταχωρίστηκε έφεση από μέρους του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ