Φόρμα αναζήτησης

KA: Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα, για την περίοδο 8 – 15 Μαρτίου 2019

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 27/12/2018.

Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο αφορά στην περίοδο ανεργίας Φεβρουάριου – Μαρτίου 2019.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Απρίλιο – Μάιο 2018. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση, διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 10/12/2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου-Ιουνίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2018.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον Οκτώβριο 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον Δεκέμβριο 2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018.

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018.

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2018.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2019.

Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/1/2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/1/2019.

Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιανουάριο 2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 31/1/2019.

Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953–1955.

Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2019.

Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2017 – Απριλίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016 – Μαρτίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Δεκέμβριο 2018 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4159 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1718 αφορούν εργοδότες και οι 2441 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.