Φόρμα αναζήτησης

Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη – Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος

Η ΕΕ συνεχίζει με αργό ρυθμό την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Ο πιο πρόσφατος δείκτης για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δείχνει ότι η βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων ανέβηκε στο 67,4, μόλις ένα βαθμό από την έκδοση του 2017. Η Σουηδία συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ, με 83,6 βαθμούς και ακολουθεί η Δανία με 77,5. Η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με βαθμολογία 56,3. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν να διανύσουν τη μεγαλύτερη απόσταση, με βαθμολογία αμφότερες μικρότερη των 52 βαθμών. Τη μεγαλύτερη βελτίωση έχει σημειώσει η Πορτογαλία, με αύξηση 3,9 βαθμών και ακολουθεί με μικρή απόσταση η Εσθονία με 3,1 βαθμούς.

«Είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθούμε να απέχουμε ακόμη πολύ από τον στόχο μας. Ο Δείκτης μας, ο οποίος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, δείχνει ότι σχεδόν τα μισά κράτη μέλη βρίσκονται κάτω από τους 60 βαθμούς. Είναι καίριας σημασίας η επιτάχυνση των προσπαθειών για την ισότητα των φύλων, μετά τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι ανανεώνονται πλέον οι προτεραιότητες της ΕΕ στο επόμενο στρατηγικό πλαίσιο, δήλωσε η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι ο τομέας της εξουσίας, όπου εξετάζεται η πρόσβαση γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τομέας αυτός έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο διαχρονικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, αν και αυτό παρατηρείται σε λίγα μόνο κράτη μέλη. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου το 40 % τουλάχιστον, κάθε φύλου συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

«Η ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών φύλων εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Είμαι περήφανη για το τι έχουμε επιτύχει, ωστόσο τώρα οι ενέργειές μας πρέπει να κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Η οδηγία για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που εγκρίθηκε φέτος θα αλλάξει τα δεδομένα για τις γυναίκες και τους άνδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νομοθεσία θα στηρίξει την πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών παροχής φροντίδας, η οποία θα επιτρέψει στις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αναλάβουν δύσκολους και απαιτιητικούς ρόλους ή θέσεις ευθύνης», δήλωσε η Věra Jourová, αρμόδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τις γυναίκες και άνδρες Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων.

H περίπτωση της Κύπρου

Με 56,3 βαθμούς, η Κύπρος κατέχει την 20η θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι 11,1 μονάδες χαμηλότερη από τη βαθμολογία της ΕΕ. Μεταξύ 2005 και 2017, η βαθμολογία της Κύπρου αυξήθηκε κατά 10,4 μονάδες (+ 1,2 μονάδες από το 2015). Με ταχύτερη πρόοδο στην ισότητα των φύλων σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, η Κύπρος βελτίωσε τη θέση της κατά οκτώ θέσεις.

Οι υψηλότερες βαθμολογίες της Κύπρου είναι στους τομείς της υγείας (88,4 μονάδες) και των εισοδημάτων (80,8 μονάδες), οι οποίοι παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη (13η και 14η κατάταξη). Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο έντονες στον τομέα της λήψης αποφάσεων (28,2 μονάδες), όπου και οι επιδόσεις είναι χειρότερες από ό, τι σε άλλα κράτη μέλη (24η θέση).

Από το 2005, τα αποτελέσματα της Κύπρου έχουν βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης (+ 13,1 μονάδες) και της λήψης αποφάσεων (+ 11,8 μονάδες). Η Κύπρος έκανε βραδύτερη πρόοδο στον τομέα της υγείας (+ 2,6 μονάδες), ελεύθερο χρόνο (+ 3,6 μονάδες) και εργασία (+ 4,4 μονάδες).

Μεταξύ του 2005 και του 2017, η βαθμολογία του δείκτη της Κύπρου ήταν κάτω από το σκορ της ΕΕ. Η Κύπρος έχει βελτιωθεί ταχύτερα από τα άλλα κράτη μέλη, μειώνοντας το χάσμα της με το σκορ της ΕΕ με την πάροδο του χρόνου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία για την Κύπρο

Εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Η εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και η σύνδεσή της με την ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Δείκτη. Η γονική άδεια είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα πολιτικής για τη στήριξη των γονέων που εξισορροπούν την παροχή φροντίδας με την εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε όλες/ους. Στην ΕΕ, το 28 % των γυναικών και το 20 % των ανδρών δεν δικαιούνται γονική άδεια.

Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας είναι σημαντική για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα. Τα ποσοστά γήρανσης και αναπηρίας αυξάνονται στην ΕΕ, γεγονός που ωθεί προς τα πάνω τη ζήτηση για υπηρεσίες παροχής μακροχρόνιας φροντίδας προς τις ηλικιωμένες και ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Οι γυναίκες σε ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης παροχής μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη στην ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών: Το 21 % των γυναικών και το 11 % των ανδρών φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα και/ή άτομα με αναπηρία για αρκετές τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ο Δείκτης εξέτασε επίσης κατά πόσον οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ευέλικτες μορφές εργασίας, στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στον τρόπο μετακίνησής τους προς και από το χώρο εργασίας τους. Ένας σημαντικός πυλώνας της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του EIGE για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, παρουσιάζει τις διάφορες επιλογές που έχουν οι πολίτες γυναίκες και άνδρες στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. Δείχνει αν οι επιλογές αυτές είναι εξίσου διαθέσιμες για γυναίκες και άνδρες και παρέχει νέες ιδέες για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της πρωτοβουλίας για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.