Φόρμα αναζήτησης

ΥΠΕΣ: Όλα νόμιμα με το τ/κ υποστατικό του Χαραλαμπίδη

Το θέμα της κακοδιαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, η αναθεώρηση των κριτηρίων στη βάση των οποίων αυτές παραχωρούνται και η μεγιστοποίηση του οφέλους από τη διαχείρισή τους, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών για τις 14.6.2018. 

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου αναφορικά με τη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Αντρέα Χαραλαμπίδη, για εκμίσθωση τ/κ περιουσίας στην Πάφο.

Όπως αναφέρεται, ο Ανδρέας Χαραλαμπίδης ενοικίασε στις 12.9.1972 τα υπό αναφορά τεμάχια (κτήμα Castle Tavern) από τους διαχειριστές της περιουσίας του Τ/κ ιδιοκτήτη, τα οποία διαμόρφωσε αρχικά ως γκαλερί και στη συνέχεια ως εστιατόριο. Στις 11.10.1976, η τότε αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν τα εν λόγω υποστατικά κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και συνακόλουθα το κόστος των επιδιορθώσεων που επωμίστηκε ο κ. Χαραλαμπίδης, όσο και τη συμφωνία ενοικίασης που είχε συνομολογήσει ο ίδιος με τον Τ/κ ιδιοκτήτη, εκμίσθωσε στο εν λόγω πρόσωπο τα υπό αναφορά τ/κ τεμάχια. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αντάλλαξαν βολές Φαίδωνος-Σιζόπουλος- Νέες καταγγελίες (Vid)

Σημειώνεται επίσης ότι στο παρελθόν, έγιναν προσπάθειες για τερματισμό της Σύμβασης οι οποίες, εκκρεμούσης της αγωγής 2285/92 για έξωση του εναγόμενου, και αφού λήφθηκε υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης και τα δικαιώματα που είχε αποκτήσει ο μισθωτής από τη συμφωνία ενοικίασης της 12.9.1972, ενδεχομένως και ως «θέσμιος ενοικιαστής», κατέληξαν σε συμβιβασμό μεταξύ του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του Μισθωτή, για τη συνέχιση της μίσθωσης. Περαιτέρω, σημειώνεται πως στις συμβάσεις εκμίσθωσης του Κηδεμόνα τ/κ περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε πρόνοια για την αυτόματη ανανέωσή τους, αλλά ούτε και οποιοσδήποτε όρος που να απαγορεύει την υπενοικίαση του μισθίου εκ μέρους του Μισθωτή.

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, σημειώνεται ότι ο εν λόγω συμβιβασμός προνοούσε για τη συνέχιση της εκμίσθωσης του υπό αναφορά μισθίου για περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, ήτοι από 8.5.1996 μέχρι 31.5.2001. Από το 2001 και εντεύθεν, η σύμβαση μίσθωσης ανανεώθηκε στη βάση των προνοιών της συμφωνίας που υπέγραφαν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, για περαιτέρω χρονικές περιόδους, με την τελευταία εκμίσθωση να ισχύει για περίοδο από 01.08.2016 μέχρι 31.07.2019.

Πρόσφατα, αναφέρεται επίσης, υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Διαχείρισης τ/κ Περιουσιών Πάφου, πολεοδομική αίτηση με σχέδια για υπογραφή, η οποία προνοούσε πέραν συγκεκριμένων προσθηκο-μετατροπών στο υφιστάμενο μισθίο, και χρήση της οροφής ως roof garden.  Κατά την εξέταση της αίτησης, η Υπηρεσία Διαχείρισης τ/κ Περιουσιών αποφάσισε όπως αντικατασταθεί η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, με νέα σύμβαση η οποία θα ισχύει για περίοδο από 1.4.2018 μέχρι τις 31.7.2019 (ημερομηνία λήξης της αντικατασταθείσας σύμβασης), με τις εξής πρόνοιες: Αύξηση του ενοικίου από τα €1500 στα €2200 το μήνα, και έγκριση των υποβληθέντων σχεδίων/ προσθηκο-μετατροπών, καθώς και της χρήσης της οροφής του μισθίου ως roof- garden, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες άδειες από την Αρμόδια Αρχή.

Ως εκ των πιο πάνω και σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα τ/κ Περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, η οποία συνομολογήθηκε την 1.8.2017, αντικαταστάθηκε την 1.4.2018 και εν πάση περιπτώση λήγει στις 31.7.2019, δεν έχει περιληφθεί οποιοσδήποτε όρος που να απαγορεύει την υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Σημειώνεται παράλληλα από το Υπουργείο, ότι η εκμίσθωση τ/κ περιουσιών αφορά σε περίπλοκα νομικά ζητήματα, τα οποία διαφέρουν ανά περίπτωση. Ένα από τα ζητήματα αυτά, το οποίο εμπίπτει και στην εν λόγω περίπτωση, αφορά στο φαινόμενο να υφίστανται νομικά κατοχυρωμένες συμβάσεις που επιτρέπουν την υπεκμίσθωση, παρά το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία τις απαγορεύει. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, η ρύθμιση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι συμβάσεις αυτές συνομολογήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του περί των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμου του 1991 (Ν. 139/1991), ή ακόμη και πριν από το 1974. Για το θέμα, αναφέρεται, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για εξασφάλιση καθοδήγησης ως προς το τρόπο χειρισμού τους.

[bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=1]