Η πτώση από ύψος αποτελεί την κύρια αιτία εργατικών ατυχημάτων

Στην πτώση οφείλεται το 30% των εργατικών ατυχημάτων σε όλους τους οικονομικούς τομείς δραστηριότητας και συνήθως το 50% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.