Φόρμα αναζήτησης

Οι Κύπριοι στη 2η θέση στην ΕΕ στην κατοχή πτυχίων

Το ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφραζόμενο ως ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, ανήλθε στο 55,8% το 2017, και είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (47,2% για τους άνδρες και 63,5% για τις γυναίκες), ξεπερνώντας σημαντικά το στόχο της ΕΕ (46%), σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το 2002 το ίδιο ποσοστό ήταν μόνο 36,0% (35,9% για τους άνδρες και 36,1% για τις γυναίκες).

Στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν 43,7% το 2017 (37,0% για τους άνδρες και 50,5% για τις γυναίκες), ξεπερνώντας τον στόχο της ΕΕ ( 32,0%). Το ίδιο ποσοστό το 2002 ήταν μόνο 23,5% (22,2% για τους άνδρες και 24,9% για τις γυναίκες).

Όσον αφορά τους αποχωρούντες από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε ποσοστό επί του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών με κατώτερη, μέση, ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι σήμερα δεν παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση, το ποσοστό στην Κύπρο ανήλθε στο 8,6% (9,4% για τους άνδρες και 7,8% για τις γυναίκες), πολύ χαμηλότερο από το στόχο της ΕΕ που καθορίστηκε στο 10,0%. Το 2002, το ίδιο ποσοστό ήταν 14,9% (22,5% για τους άνδρες και 8,2% για τις γυναίκες). Στην Ελλάδα το ίδιο ποσοστό ήταν 6,0% το 2017 (7,1% για τους άνδρες και 4,9% για τις γυναίκες), ενώ το 2002 ήταν 15,1% (19,6% για τους άνδρες και 10,6% για τις γυναίκες).

Η Eurostat επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι ότι τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έως το 2020. Το μερίδιο αυτό συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά, από 23,6% το 2002, σε 39,9% το 2017 και ήταν ακόμη πιο αυξημένο για τις γυναίκες (από 24,5% το 2002 έως 44,9% το 2017) από ότι για τους άνδρες (από 22,6% έως 34,9%).

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) μειώθηκε σταθερά στην ΕΕ από 15,3% το 2006 σε 10,6% το 2017. Οι νεαρές γυναίκες (8,9%) επηρεάζονται λιγότερο από τους νέους άνδρες (12,1% ). Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ κάτω από το 10% έως το 2020.

Το 2017, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2002 σε όλα τα Κ-Μ της ΕΕ. Το 2017, το ήμισυ τουλάχιστον του πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λιθουανία (58,0%), στην Κύπρο (55,8%), στην Ιρλανδία (53,5%), στο Λουξεμβούργο (52,7%), στη Σουηδία (51,3%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες επιδόσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (26,3%), στην Ιταλία (26,9%) και στην Κροατία (28,7%). Δεκατέσσερα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί τον εθνικό στόχο του 2020 για τον δείκτη αυτόν: η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, και η Σλοβενία. Το 2017, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερο για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη.

Σε σύγκριση με το 2006, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση μειώθηκε το 2017 σε όλα τα Κ-Μ, με εξαίρεση την Τσεχική Δημοκρατία (αύξηση από 5,1% σε 6,7%), τη Ρουμανία (από 17,9% %) και τη Σλοβακία (από 6,6% σε 9,3%). Το 2017, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο παρατηρήθηκαν στην Κροατία (3,1%), τη Σλοβενία (4,3%), την Πολωνία (5,0%), την Ιρλανδία (5,1%), την Ισπανία (18,3%) και τη Ρουμανία (18,1%).

Δεκατέσσερα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τους εθνικούς στόχους για το 2020 για τον δείκτη αυτόν: Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Σλοβενία. Το 2017, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν χαμηλότερο για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

[bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=1]