Η κατάσταση των 8 ασθενών στο Μακάρειο – Έρευνα από το Υπουργείο Υγείας

Η διερεύνηση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο ή από πού έγινε η επιμόλυνση