Φόρμα αναζήτησης

Η εταιρία Φρου-Φρου κέρδισε προσφυγή εναντίον του Δήμου Λευκωσίας

Τα γραφεία και η έδρα της εταιρίας Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, όπου η εταιρία καταβάλλει τα σχετικά τέλη επαγγελματικής άδειας.

Στην εταιρία ανήκουν και δύο υποστατικά εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας , τα οποία ενοικιάζει σε τρίτους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Παρ’όλα αυτά, το 2015 ο Δήμος Λευκωσίας επέβαλε τέλη επαγγελματικής άδειας για το ίδιο υποστατικό τόσο στους ενοικιαστές όσο και στη Φρου Φρου.

Τηρώντας αυστηρά τις νόμιμες διαδικασίες, η Φρου Φρου υπέβαλε ένσταση προς τον Δήμο Λευκωσίας, η οποία όμως απερρίφθει από τον Δήμο.

Θέλοντας να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της , η εταιρία προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Το Δικαστήριο επιβάλλοντας το νόμο, εκδίκασε την υπόθεση υπέρ της Φρου Φρου, καθώς η ενοικίαση των υποστατικών δεν είναι η κύρια ενασχόληση της εταιρίας και ως εκ τούτου η διπλή επιβολή τελών επαγγελματικής άδειας κρίθηκε έκνομη.