Η Ερευνητική Επιτροπή για χρυσά διαβατήρια εισηγείται αποστέρηση κυπριακής υπηκοότητας για 4 περιπτώσεις

Στην έκθεση αναφέρεται πως ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής τέθηκαν 12 συνολικά φάκελοι που αφορούσαν 42 πρόσωπα (οι επενδυτές και οι οικογένειες τους).