Φόρμα αναζήτησης

Η Επίτροπος Διοικήσεως «παγώνει» τον Οδυσσέα

Επιστολή στον γενικό ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη απέστειλε η επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού Λοττίδου, και του ζητάει να τοποθετηθεί σε μια σειρά καταγγελιών υπαλλήλων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με διαδικασία προσλήψεων 20 έκτακτων λειτουργών. Παράλληλα τον καλεί να παγώσει τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγει το γραφείο της. Οι θέσεις του κ. Μιχαηλίδη θα πρέπει να σταλούν γραπτώς στην επ. Διοικήσεως, ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθεί ο γενικός ελεγκτής, αφού υφιστάμενοι υπάλληλοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θεωρούν ότι παρανομεί.

Κενές θέσεις

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία υπάρχουν 20 κενές θέσεις. Ο Ο. Μιχαηλίδης θέλει να τις καλύψει με την πρόσληψη εκτάκτων που θα τοποθετηθούν στις κλίμακες Α9, Α11 και Α12, χωρίς όμως να υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας! Αυτό σημαίνει πως θα τοποθετηθούν πάνω από υφιστάμενους λειτουργούς που έχουν εμπειρία και εργάζονται για χρόνια στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Στην υπηρεσία, ωστόσο, υπάρχουν μόνιμοι λειτουργοί/ ελεγκτές σε κλίμακες Α8-10-11, οι οποίοι αντιδρούν, καθώς θεωρούν ότι κενές θέσεις θα έπρεπε να καλυφθούν από το προσοντούχο υφιστάμενο προσωπικό και αν υπάρξουν ανάγκες οι υπόλοιπες να καλυφθούν με προσλήψεις.

Αντιδράσεις

Ο δικηγόρος Α. Αγγελίδης, με γνωμάτευση που απέστειλε στην ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρει ότι οι προσλήψεις μπορούν να γίνουν «με τη διευθέτηση διά του προϋπολογισμού και μεταφοράς και μετονομασίας των ήδη υπηρετούντων που είναι προσοντούχοι, αφού προηγηθεί και η έγκριση των νέων σχεδίων υπηρεσίας. Δεοντολογικά θα πρέπει οι με τον τρόπο αυτό προσληφθέντες να μην ευρίσκονται εις ανώτερη ιεραρχική θέση και/ή δομή έναντι εμπείρων και μόνιμων προς αποφυγή προσβολής τέτοιων έκτακτων διορισμών». Παράλληλα, οι λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 3 Δεκεμβρίου 2018 κατέληξαν σε απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι η προωθούμενη πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου έναντι των νέων κενών θέσεων στον προϋπολογισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτή από τον κλάδο και εξουσιοδοτείται το κλαδικό συμβούλιο να ενεργήσει ανάλογα.

Οδυσσέας: Στα παλιά του τα παπούτσια η Επίτροπος

Ωστόσο, με σημερινή ανακοίνωσή της Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει τους υποψήφιους ότι η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας Πολίτης, η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ειδοποιηθεί ως οι επιλεγέντες στους τελικούς καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί στις 22.3.2019 για την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων Ελεγκτών, και τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Τεχνικού Ελέγχου, δύο (2) στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής και μία (1) στην ειδικότητα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και συνεπώς, όσοι εκ των αιτητών αποδέχονται τη θέση που τους έχει προσφερθεί θα πρέπει να επιστρέψουν έγκαιρα υπογεγραμμένο το συμβόλαιο απασχόλησης που τους έχει αποσταλεί, αν δεν το έχουν ήδη πράξει.

Στη χθεσινή επιστολή της Επιτρόπου Διοικήσεως που επικαλείται η εφημερίδα Πολίτης, έχει ήδη απαντήσει το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού το οποίο εξηγεί το σύννομο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Αρκεί άλλωστε μία απλή ανάγνωση της σχετικής νομοθεσίας για να διαπιστώσει κάποιος ότι για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου τα απαιτούμενα επαγγελματικά, επιστημονικά ή άλλα προσόντα των αιτητών καθορίζονται στην προκήρυξη των θέσεων, τα δε καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται ο υπάλληλος καθορίζονται στη σύμβαση απασχόλησης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί στην υλοποίηση των σχεδιασμών της για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.