Φόρμα αναζήτησης

Η εμμονή Οδυσσέα δύο χρόνων… έπεσε σε τοίχοΕννιά ολόκληρες σελίδες χρειάστηκε ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης για να απαντήσει στο ερώτημα – απαίτηση του γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για διαχειριστικό έλεγχο στο γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως, με μανδύα νομιμότητας. Ωστόσο, η απάντηση συμπυκνώνεται σε μία παράγραφο, η οποία αποδομεί το αφήγημα του γενικού ελεγκτή και καταλήγει στη θέση ότι η επίτροπος Διοικήσεως δεν έχει υποχρέωση να δώσει στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη τα στοιχεία που ζητάει για να κάνει διαχειριστικό έλεγχο και αυτά μπορεί να τα βρει από αλλού, χωρίς να κάνει τον θόρυβο που έκανε. Το θέμα δεν θα ήταν τόσο σοβαρό, αν ο κ. Μιχαηλίδης δεν είχε προκαλέσει κρίση θεσμών, ζητώντας μάλιστα ακόμα και την ποινική δίωξη της επιτρόπου Διοικήσεως. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επίτροπος Διοικήσεως δεν αρνείται να δώσει στον γενικό ελεγκτή τα στοιχεία που απαιτούνται για τον οικονομικό έλεγχο του γραφείου της, αλλά τα στοιχεία που θέλει ο κ. Μιχαηλίδης για να κάνει διαχειριστικό έλεγχο σε σχέση με αριθμό παραπόνων, χρόνο διεκπεραίωσής τους, λειτουργών που ασχολήθηκαν κ.λπ. για τα έτη 2015 -2018. Η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη διορίστηκε τον Απρίλιο του 2017.

 

Άλλα το ’18, άλλα το ‘20

Ο γενικός εισαγγελέας είχε κάνει επίσης γνωμάτευση για το ίδιο θέμα τον Μάρτιο του 2018. Αν κάποιος αναγνώσει το περιεχόμενο εκείνης της γνωμάτευσης και τη γνωμάτευση του Ιανουαρίου του 2020, θα διαπιστώσει σαφείς διαφοροποιήσεις στη θέση του Κ. Κληρίδη, τις οποίες ο ίδιος αποδίδει στη γνωμοδότηση 897/2017, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή Βενετίας) στις 3 Μαΐου του 2019.

Τον Μάρτιο του 2018, ο κ. Κληρίδης στη γνωμάτευσή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε επιστολή προς την κ. Λοττίδη: «…είμαι πεπεισμένος ότι η επίτροπος και οι λειτουργοί του γραφείου της υπέχουν υποχρέωση –επί ποινική ευθύνη– να παρέχουν το ταχύτερο δυνατόν στον γενικό ελεγκτή, πληροφορίες ή στοιχεία που κατά την κρίση του γενικού ελεγκτή μπορούν να βοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του, καθώς και να παρέχουν πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στα έντυπα ή ηλεκτρονικά δεδομένα…». Και δεν έμενε εκεί. Άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης, σημειώνοντας πως «δεδομένης της άνω ευρείας και σαφούς νομικής υποχρέωσης, η άρνηση ή αμέλεια εκπλήρωσής της συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το άνω άρθρο 5, επισύροντας στον υπαίτιο τις ποινικές επιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτό. Ενόψει των ανωτέρω, εισηγούμαι όπως προχωρήσετε στην παροχή των ζητουμένων στοιχείων, προς αποφυγή περαιτέρω προώθησης του εγερθέντος θέματος».

Το 2020, ο Κώστας Κληρίδης, για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, έχει άλλη νομική άποψη και στη γνωμάτευσή του που εξασφάλισε ο «Π», μεταξύ άλλων αναφέρει πως «εκείνο που προβάλλει ως ιδιάζον στο γραφείο της επιτρόπου, όπως συμβαίνει και με τον έλεγχο κάποιων άλλων ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως είναι η Δικαστική Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία, είναι το γεγονός ότι τόσο οι ελεγχόμενες αυτές υπηρεσίες, όσο και η ασκούσα τον οικονομικό έλεγχο Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι όλες ανεξάρτητες υπηρεσίες ή εξουσίες. Απαιτείται επομένως κάποια ιδιαίτερη προσοχή κατά την άσκηση του απαιτούμενου οικονομικού ελέγχου, με γνώμονα την ανεξαρτησία, τόσο του ελέγχοντος όσο και του ελεγχόμενου».

Σε άλλο σημείο, ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει πως υπό το φως μια σειράς αρχών που επικαλείται, «εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία μεταξύ δύο αναγκαιοτήτων: Της αναγκαιότητας αποφυγής ανεπίτρεπτων παρεμβάσεων στη διεξαγωγή του έργου του θεσμού του επιτρόπου Διοικήσεως και της αναγκαιότητας διεξαγωγής ικανοποιητικού ελέγχου επί των οικονομικών θεμάτων του γραφείου του επιτρόπου».

Σε καμία περίπτωση στην πρόσφατη γνωμάτευσή του ο γενικός εισαγγελέας κάνει λόγο για ποινικά αδικήματα ή για νομική υποχρέωση της επιτρόπου Διοικήσεως να επιτρέψει στον γενικό ελεγκτή διαχειριστικό έλεγχο.

 

Τι απαιτεί ο γεν. ελεγκτής

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαιτεί από την επίτροπο Διοικήσεως:

  • Για τα έτη 2015 έως 2018
  1. Συνολικό αριθμό παραπόνων που υποβλήθηκαν
  2. Συνολικό αριθμό παραπόνων που διερευνήθηκαν
  3. Συνολικό αριθμό παραπόνων που, αφού εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ήταν εκτός αρμοδιοτήτων
  4. Συνολικό αριθμό εκθέσεων
  5. Συνολικό αριθμό περιπτώσεων που υπήρξε επίλυση διαφοράς με τελική επιστολή
  6. Συνολικό αριθμό περιπτώσεων που υπήρξε επίλυση διαφοράς με παρέμβαση
  7. Συνολικό αριθμό περιπτώσεων που υπήρξε καθοδήγηση/ παροχή βοήθειας / ικανοποίηση

 

  • Αριθμό παραπόνων που διερευνήθηκαν από κάθε λειτουργό του γραφείου της επιτρόπου κατά το 2018

 

  • Κατάλογο με τα πρώτα 50 παράπονα των οποίων η διερεύνηση ολοκληρώθηκε εντός του 2018, στον οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία υποβολής του παραπόνου, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διερεύνησης και το αποτέλεσμα της διερεύνησης (έκθεση, επίλυση διαφοράς με επιστολή κ.λπ).

Τα στοιχεία αυτά που ζητάει ο γενικός ελεγκτής είναι προφανές ότι αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία του θεσμού της επ. Διοικήσεως, καθώς στοχεύουν στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά της και των προτεραιοτήτων του γραφείου της. Ο γενικός εισαγγελέας, στη γνωμάτευσή του αναφέρεται στο περιεχόμενο της επιστολής που του είχε στείλει ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιτροπών Διοικήσεως (International Ombudsman Institute) Peter Tyndall, στην οποία τόνιζε πως, ο προτεινόμενος έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία αντίκειται προς τις αρχές της Βενετίας, καθώς δεν περιορίζεται στα οικονομικά στοιχεία, αλλά εκτείνεται στην εξέταση του τρόπου κατά τον οποίο το γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως χειρίζεται παράπονα και λαμβάνει αποφάσεις, και κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο.

 

Αχρείαστη η φασαρία

Ο γενικός εισαγγελέας, στη γνωμάτευσή του επισημαίνει την υποχρέωση της επιτρόπου να δημοσιοποιεί τα στοιχεία που ζητάει ο γενικός ελεγκτής, τα οποία βάσει του νόμου περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της που παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επίσης, τα στοιχεία αυτά όταν ζητούνται διαβιβάζονται στη Βουλή, κάτι που δεν έχει αμφισβητήσει η κ. Λοττίδη, και το σημειώνει και ο Κ. Κληρίδης. Δείχνοντας τον Οδυσσέα Μιχαληλίδη, υπογραμμίζει πως «…το όλο θέμα της διαφωνίας, ως προς την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων στην Ελεγκτική Υπηρεσία, αχρείαστα ηγέρθη και δεν χρήζει άλλης νομικής ερμηνείας…».

Με τον τρόπο αυτό έκλεισε την υπόθεση που προκάλεσε καβγάδες από τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και αντιπαραθέσεις στη Βουλή.

Για την ιστορία, αξίζει να αναφερθεί ότι η επίτροπος Διοικήσεως, από την μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της, έχει παραδώσει την ετήσια έκθεση που αφορά το 2017 (χρονιά που διορίστηκε) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή και είναι δημοσιευμένη, ενώ εντός των ημερών θα επιδώσει στον Πρόεδρο και στη Βουλή και την ετήσια έκθεσή της για το 2018, όπως ορίζει ο νόμος.

 

Τακτική εκφοβισμού

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιτροπών (IOI), με μέλη από 180 χώρες, μέσω του προέδρου του απέστειλε τον περασμένο Δεκέμβριο επιστολές στήριξης στη Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής των και τον γενικό εισαγγελέα, με αναφορά στις αρχές τις Βενετίας, επισημαίνοντας την απαράδεκτη και παράνομη συνεχιζόμενη παρέμβαση, αλλά και τον εκφοβισμό εκ μέρους του γενικού ελεγκτή σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες του στον γενικό εισαγγελέα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων από την επίτροπο. Με την επιστολή είχαν κληθεί οι αξιωματούχοι να προστατεύσουν την ανεξαρτησία του θεσμού της επιτρόπου Διοικήσεως τηρώντας τη νομιμότητα.

Εκφοβισμό της είχε καταγγείλει στη Βουλή και η ίδια η κ. Λοττίδη, με τις συνεχείς επισκέψεις λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο γραφείο της, και της οχλήσεις του γενικού ελεγκτή για διαχειριστικό έλεγχο, τον οποίο η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν δέχεται γιατί είναι παράνομος και παραβιάζει την ανεξαρτησία του θεσμού που υπηρετεί.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.