Η ελεγκτική Υπηρεσία καταγγέλλει την Κυβέρνηση για άρνηση ελέγχου

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία αυτές οι ενέργειες της Κυβέρνησης φαίνεται να συνιστούν  κατά χάριν πολιτογράφηση, και άρα εκτός νομικού πλαισίου, σε πρόσωπα που μετέχουν σε εταιρεία συμβεβλημένη με το Κράτος. Πρόκειται για ενδεχόμενη απώλεια εσόδων ύψους εκατομμυρίων ευρώ.